Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


Έντυπα ΤΟΜ – Οχήματα αποθανόντων


1. Πέραν των διαδικασιών που ισχύουν για σκοπούς μεταβίβασης, ακινητοποίησης, ακύρωσης οχήματος και έκδοσης αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής για οχήματα αποθανόντος, σε περίπτωση που το όχημα είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του ή θα καθυστερήσει η έκδοση της επίσημης Διαχείρισης από το Δικαστήριο, θα συμπληρώνονται επιπρόσθετα και θα πιστοποιούνται από τον κοινοτάρχη της κοινότητας/ενορίας τα επισυναπτόμενα νέα έντυπα ΤΟΜ 352, ΤΟΜ 353, ΤΟΜ 354 και ΤΟΜ 355, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Το έντυπο της Γνωστοποίησης Δικαστηρίου που κατακυρώνει Αιτήματα Διαχείρισης Περιουσίας μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του οχήματος σε άλλο πρόσωπο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-justice.Στην μεταβίβαση οχήματος ή/και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που αφορούν όχημα/τα αποβιώσαντα, για τα οποία προσκομίζεται το έντυπο της εν λόγω Γνωστοποίησης Δικαστηρίου που εκδίδεται μέσω του συστήματος i-justice, θα γίνεται αποδεκτό, αφού επαληθευτεί, ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:
· Παραλαβή της Γνωστοποίησης του Δικαστηρίου,

· Είσοδος στο σύστημα i-justice από τον Λειτουργό Εξυπηρέτησης, μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:https://ijustice.judicial.gov.cy/

· Επαλήθευση των Διαταγμάτων με την επιλογή σχετικού κουμπιού που υπάρχει στην οθόνη και αναγράφει «Επαλήθευση Διαταγμάτων»,

· Συμπλήρωση του κωδικού Επαλήθευσης που αναγράφεται στην Απόφαση του Δικαστηρίου (συνεχόμενα τα γράμματα και τους αριθμούς, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το πεδίο εάν υπάρχουν άλλα σημεία στίξης),

· Οπτική Επαλήθευση ότι το έγγραφο που υπάρχει στο σύστημα i-justice τακτοποιείται με το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο αιτητής,

· Σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή του Λειτουργού επί του εγγράφου ότι έχει επιθεωρηθεί.

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία διεκπεραίωσης της οποιασδήποτε αίτησης.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ακινητοποίηση οχημ αποθανόντα-ΤΟΜ353.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ακύρωση οχήματος αποθανόντα-ΤΟΜ 355.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αντίγρ.πιστοπ.εγγρ.οχήμ. αποθανοντα-ΤΟΜ354.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Μεταβίβαση αποθανόντα -ΤΟΜ352.pdf
Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ