Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Δ). Διαδικασίες για απόκτηση ή ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού


Διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για απόκτηση ή ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού αφού περάσει την γραπτή εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

(α) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο αλλά όχι το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του,

(β) στις κατηγορίες φορτηγού/λεωφορείου να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην αντίστοιχη κατηγορία,

(γ) στην κατηγορία ταξί πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β για 2 χρόνια,

(δ) να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για την χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού,

(δ) Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας το οποίο εκδίδεται από εγγεγραμμένο ιατρό ή ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του,

(ε) είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας στις κατηγορίες Φορτηγό/Λεωφορείο, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτή εξέταση (ανανεώνεται κάθε 5χρόνια) ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης στην κατηγορία Ταξί ((αφορά μόνο την παροχή ΕΑΟ),

(στ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι λήπτης Δημόσιου Βοηθήματος για λόγους υγείας,

(ζ) τρείς φωτογραφίες για την παροχή και δύο για την ανανέωση.

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/F8CA849ACE06FDFBC2257D1700246CD0?OpenDocument

Τέλος Υπηρεσίας:

Υποβολή αίτησης: €17,09

Έκδοση άδειας : €17,09

Ανανέωση άδειας: €17,09

Επικοινωνία:

Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy

Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Νεοφύτα Κυριάκου │ +357 22 807189 │ nkyriacou@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2023 11:17:52 AMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ