logo

Ο Τομέας Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΕΤΔΕ) αναλαμβάνει και εκτελεί δοκιμές σε δομικά προϊόντα σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους δοκιμών. Ο ΤΕΤΔΕ έχει την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των δομικών προϊόντων που ενσωματώνονται σε κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται εργολαβικά, καθώς και από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος. Επίσης προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες/Οργανισμούς, Δήμους καθώς και Ιδιώτες.

Ο ΤΕΤΔΕ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στον Οργανισμό Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΕΟΤΑ) με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων (ελληνικό ενημερωτικό κείμενο) / Unit for European Technical Assessments (English informative text).

Παρέχει επίσης καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων και εκπροσωπεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε Τεχνικές Επιτροπές.

Προϊστάμενος του Τομέα Εργαστηρίων είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός Εργαστηρίων.ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήχθηκαν νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, νέες κανονιστικές διατάξεις και νομοθετήματα στον τομέα των ελέγχων των δομικών προϊόντων. Ο Τομέας Εργαστηρίων του ΤΔΕ, ως το μεγαλύτερο, τοπικό, κρατικό εργαστήριο δομικών προϊόντων που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε φορείς και άλλα κυβερνητικά τμήματα συνέβαλε στην ομαλή προσαρμογή της τοπικής κατασκευαστικής βιομηχανίας στα νέα δεδομένα. Ο Τομέας Εργαστηρίων μεταξύ άλλων ανέλαβε την διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων που συμβάλουν στην εφαρμογή, αρχικά, της Οδηγίας για τα Δομικά Προϊόντα και μετέπειτα του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων, που αντικατέστησε την Οδηγία, όπως οι έρευνες για εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και οι έλεγχοι για την επιτήρηση της αγοράς.

  Προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλους τους πελάτες του, ο Τομέας Εργαστηρίων διαπιστεύτηκε με βάση το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025 (Γενικές Απαιτήσεις για την Ικανότητα των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων).

  Η διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης (στην Κύπρο είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης της Ποιότητας), ότι το εργαστήριο έχει την τεχνική επάρκεια να εκτελεί συγκεκριμένες δοκιμές ή τύπους δοκιμών με αξιοπιστία και αμεροληψία. Η διαπίστευση είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού τα διαπιστευμένα εργαστήρια κοινοποιούνται και στα άλλα κράτη μέλη ενώ συμβάλει στην αποδοχή της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από τις δημόσιες αρχές όλων των κρατών-μελών.

  Το πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17025 προϋποθέτει ότι το εργαστήριο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας από το οποίο πηγάζουν αυστηρές διαδικασίες που σχετίζονται με τεχνικά θέματα, ώστε να υπάρχουν έγκυρα και συγκρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα. Ο ΤΕΤΔΕ έχει αναπτύξει εσωτερικά το δικό του Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο μέσα από μια δυναμική διεργασία συνεχώς επιθεωρείται, αξιολογείται και αναθεωρείται ώστε να παραμένει έγκυρο και να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών του. Στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συμπεριλαμβάνονται διοικητικές, τεχνικές αλλά και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας.

  Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας εφαρμόζεται πλήρως στο Κεντρικό Εργαστήριο ενώ η εφαρμογή του έχει αρχίσει και στα Επαρχιακά Εργαστήρια του Κλάδου Επίβλεψης, Ποιοτικού Ελέγχου και Εφαρμογής Προτύπων.

  Το Κεντρικό Εργαστήριο, αφού επιθεωρήθηκε και αξιολογήθηκε από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης, τον Σεπτέμβριο του 2012 του απονεμήθηκε διαπίστευση με πεδίο σχετικό με δοκιμές σε αδρανή υλικά. Τον Ιανουάριο του 2014 το Κεντρικό Εργαστήριο είχε με επιτυχία την επιθεώρηση για επέκταση και εμπλουτισμό του πεδίου με νέες δοκιμές, όπως οι δοκιμές σε προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος.

  Στα επισυναπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνεται κατάλογος με όλες τις δοκιμές οι οποίες έχουν ενταχθεί ή αναμένεται σύντομα να ενταχθούν στο πεδίο διαπίστευσης του Κεντρικού Εργαστηρίου.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

   Ο Τομέας Εργαστηρίων είναι οργανωμένος στους ακόλουθους Κλάδους/Μονάδες, όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα (organogram) του Τομέα που επισυνάπτεται:

   1. Κλάδος Κεντρικού Εργαστηρίου

   Ο Κλάδος του Κεντρικού Εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΚΕΤΔΕ) έχει την ευθύνη για τον εργαστηριακό έλεγχο των δομικών υλικών και τη διεξαγωγή εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών για το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες σε άλλα κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές καθώς και σε ιδιώτες.

   2. Κλάδος Επίβλεψης, Ποιοτικού Ελέγχου και Εφαρμογής Προτύπων

   Ο Κλάδος Επίβλεψης, Ποιοτικού Ελέγχου και Εφαρμογής Προτύπων του Τομέα Εργαστηρίων (ΕΠΕΤΔΕ) έχει την ευθύνη των εργαστηριακών ελέγχων σε δομικά υλικά και σε εδάφη που διεκπεραιώνονται στα Επαρχιακά Εργαστήρια του Τομέα. Τα Επαρχιακά Εργαστήρια εξυπηρετούν τις ανάγκες των έργων που εκτελούνται από τα οικεία Γραφεία των Επαρχιακών Μηχανικών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ επίσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές καθώς και σε ιδιώτες. Ο κλάδος παρέχει επίσης καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων.

   3. Μονάδα Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων / Unit for European Technical Assessments

   Ο Τομέας Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΕΤΔΕ) είχε κοινοποιηθεί ως Οργανισμός Εγκρίσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Δομικά Προϊόντα (CPD/89/106). Μετά την αντικατάσταση της Οδηγία, το 2013, από τον Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα (CPR/305/2011) αναμένεται η κοινοποίηση του ως Οργανισμός Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΟΤΑ). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο κείμενο για την Μονάδα Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων.

   The Laboratory Sector of Public Works Department had been designated as a notified Organization for Technical Approvals as per the requirements of the European Construction Products’ Directive (CPD/89/106). Since the Directive had been replaced in 2013 by the Construction Products Regulation (CPR/305/2011) the Laboratory Sector is expected to be appointed as a Technical Assessment Body (TAB). In the attached document you may find more information regarding the European Technical Assessment Unit.

   4. Ερευνητικό Έργο του Τομέα Εργαστηρίων

   Ο Τομέας Εργαστηρίων σε συνεργασία και με τα τοπικά ακαδημαϊκά σώματα, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), και άλλους φορείς, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τα τοπικά δομικά υλικά.

   Επίσης, ο Τομέας έπαιξε και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβατικό στάδιο εισαγωγής των Ευρωπαϊκών Προτύπων όπου παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τη μετάβαση στις νέες μεθοδολογίες ελέγχου. Ο Τομέας Εργαστηρίων διεκπεραιώνει δοκιμές με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων που καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σε σχέση με τα Εθνικά Πρότυπα, αλλά και για τον καθορισμό των απαιτούμενων ιδιοτήτων για τα δομικά υλικά.

   5. Άλλες Δραστηριότητες

   Ο Τομέας Εργαστηρίων, πέραν των υπηρεσιών που προσφέρει αναφορικά με εργαστηριακές δοκιμές, ασχολείται και με άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες όπως η Αδειοδότηση Εργοστασίων παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος. Ο κατάλογος με τα εργοστάσια για τα οποία εκδόθηκαν άδειες λειτουργίας επισυνάπτεται.

   Χρησιμοποιήστε τους πιο πάνω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την οργάνωση του Τομέα.

   Αναλυτικά όλες οι δοκιμές που εκτελούνται από τον Τομέα Εργαστηρίων καταγράφονται στον αναθεωρημένο τιμοκατάλογο που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


    Επικοινωνήστε μαζί μας:

    Κεντρικό Εργαστήριο / Μονάδα Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων / Αδειοδoτήσεις Εργοστασίων Έτοιμου Σκυροδέματος

    Τηλέφωνα: 22 402 506 (Γραφείο Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού)

    22 402 511 (Υποδοχή)

    Τηλεομοιότυπο: 22 305759

    Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cee.lab@pwd.mcw.gov.cy

    Από το 1995 το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΚΕΤΔΕ), στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του παρά το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στη διεύθυνση Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού, 1483 Λευκωσία.

    Επαρχιακά Εργαστήρια

    Επαρχιακό Εργαστήριο Λεμεσού

    Τηλέφωνο: 25 803448

    Τηλεομοιότυπο: 25 803463

    Επαρχιακό Εργαστήριο Πάφου

    Τηλέφωνο: 26 801507

    Τηλεομοιότυπο: 26 801592

    Επαρχιακό Εργαστήριο Λάρνακας

    Τηλέφωνο: 24 304652

    Τηλεομοιότυπο: 24 304653

    Τα επαρχιακά εργαστήρια στεγάζονται σε χώρους του οικείου Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

    ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

    E3_Organogramme.pdf

    E4_Kentriko_Ergastirio.pdf

    E5_Klados_Piotikou_Elegxou_Protipon.pdf

    E6_Ergostasia_Etoimou_Skyrodematos.pdf

    E7_Accredited tests 2014.pdf

    E8_Pricelist 2014.pdf

    Programme CEF Workshop 20140626.pdf

    A_Web_Page_09_2014.docx

    20230803_E1_Web_Page_OTA_EL_2023.pdf

    20230803_E2_Web_Page_OTA_EN_2023.pdf

    LIST OF CONCRETE FACTORIES -NOVEMBER 2023-v221123.pdf