mtcw


Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους παρευρισκομένους και να χαιρετίσω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διοργανώνει επισκέψεις στο κάθε κράτος μέλος με σκοπό την ανασκόπηση της προόδου σε σχέση με την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη.

Οι πολυδιάστατες αλλαγές που επιφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, σε επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγικότητας, δημιούργησαν τη «Ψηφιακή Οικονομία», η οποία συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των οικονομικοκοινωνικών της επιπτώσεων. Η νέα αυτή οικονομία αλλάζει τον τρόπο που συναλλάσσονται οι πολίτες, με αποτέλεσμα να αλλάζει και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει νέες ευκαιρίες, δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις απασχόλησης. Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος υπεύθυνη για τις ψηφιακές τεχνολογίες, κα Neelie Kroes, δήλωσε πρόσφατα ότι «Το διαδίκτυο δημιουργεί δυόμισι νέες θέσεις εργασίας για κάθε μία “παραδοσιακή” χαμένη θέση». Ως εκ τούτου, είναι αδιαμφισβήτητο ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στην καινοτομία του αύριο, να εκμεταλλευτούμε και να κατανοήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται.

Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τη δέσμευση της Κυβέρνησης να προωθεί και να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, είτε από κρατικά είτε από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια.

Βρισκόμαστε πλέον στην ψηφιακή εποχή και πορευόμαστε τάχιστα προς μια πλήρως διασυνδεδεμένη κοινωνία. Μια εποχή σύγκλισης διαφορετικών μέχρι πρότινος κόσμων και αγορών. Το διαδίκτυο παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα νέων δημιουργικών δυνατοτήτων και η πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της οικονομίας μας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό καθώς και την προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών. Οι υπηρεσίες συγκλίνουν και μετακινούνται από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο και είναι καθολικά προσβάσιμες είτε ενσύρματα είτε ασύρματα από οποιαδήποτε φορητή συσκευή είτε είναι έξυπνο τηλέφωνο (Smartphone) ή προσωπικός υπολογιστής ή tablet.

Υπάρχει πλειάδα ταλαντούχων ανθρώπων που εργάζονται για να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα και να δημιουργήσουν τις δικές τους νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι λεγόμενες startup επιχειρήσεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πέρυσι, οι κατασκευαστές των «Angry Birds» είχαν έσοδα της τάξεως των € 150.000.000 και η «Skype» χειρίζεται το ένα τρίτο όλων των διεθνών κλήσεων. Αναμένω ότι σήμερα θα ενημερωθούμε και για περιπτώσεις startups που συμβαίνουν στην Κύπρο.

Παράλληλα, το κράτος προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και σ’ ένα κράτος φιλικότερο προς τον πολίτη. Η αποτελεσματικότερη και αποδοτική δημόσια διοίκηση είναι βασικός πυλώνας του προγράμματος μεταρρύθμισης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως ο αρμόδιος φορέας για την Ψηφιακή Στρατηγική, προχωρεί στην υλοποίηση της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στις δημόσιες δομές, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το προσωπικό. Σκοπός είναι η βελτίωση και η προσφορά περισσότερων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών.

Σημαντικότεροι λοιπόν στόχοι αποτελούν η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική αφού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι πολύ μικρές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και θα πρέπει να ενισχυθούν με συγκεκριμένα σχέδια επιχορήγησης για χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο μπορεί να αυξήσει κατά πολύ τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Κύπρου.

Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και η παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκτός από τα κατ’ ιδίαν οφέλη, θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και των ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, μειώνει το διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούν να εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και η μείωση του διοικητικού φόρτου βοηθά στην απελευθέρωση πόρων προς περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων και δίνοντας δυνατότητες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ.

Έμφαση, επίσης, θα δοθεί στο στόχο που αφορά την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των πολιτών. Η καλλιέργεια ψηφιακής κουλτούρας και διασφάλισης ότι οι πολίτες έχουν τις δεξιότητες και τα μέσα να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για αύξηση της ζήτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η βελτίωση και η παροχή περισσότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα αποτελέσει το κίνητρο που χρειάζεται η αγορά για να επενδύσει σε δίκτυα υψηλών και υπέρ-υψηλών ταχυτήτων.

Πιστεύω ότι η Ψηφιακή Οικονομία συνιστά ένα βήμα στο μέλλον, και όποιος δεν προετοιμαστεί και δε βάλει τις σωστές βάσεις σήμερα, θεωρώ ότι δε θα μαζέψει τους καρπούς του αύριο.

Καλωσορίζω και πάλι τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους εσάς, των οποίων η παρουσία εγγυάται την επιτυχία της σημερινής ημερίδας.