mtcw


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων επιθυμεί να εκφράσει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού η οποία πηγάζει από την αποτυχία της εταιρείας ΟΣΕΛ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των οδηγών της.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων τονίζει εμφαντικά ότι η απόλυτη στήριξη του προς το νέο σύστημα δημόσιων επιβατικών μεταφορών συνοδεύεται από την επίσης απόλυτη βούληση του να διαφυλάξει το δημόσιο χρήμα το οποίο του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Στους δύσκολους καιρούς που περνά ο τόπος μας, η εταιρεία ΟΣΕΛ έχει ήδη λάβει από τις 5 Ιουλίου 2010 μέχρι σήμερα περίπου 28 εκ. ευρώ από το κράτος, από τα οποία μάλιστα τα 23 εκ. ευρώ εκταμιεύθηκαν κατ΄ ευθείαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 5 εκ. ευρώ από τα εισιτήρια των επιβατών.

Η σύμβαση προβλέπει ότι το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2011 η εταιρεία ΟΣΕΛ θα έπρεπε να υποβάλει τους ελεγμένους λογαριασμούς για το 2010. Οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στις 18 Αυγούστου 2011. Επειδή επρόκειτο για την πρώτη φορά που θα εξεταζόταν το θέμα αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) συνέστησε ειδική ομάδα μελέτης η οποία εξέτασε λεπτομερώς τους λογαριασμούς αυτούς. Κύριο εύρημα της ομάδα μελέτης ήταν τα απαράδεκτα ψηλά ετήσια ενοίκια που καθόρισε η εταιρεία για τους μετόχους της για τη διάθεση των παλαιών λεωφορείων των μετόχων. Σημειώνεται ότι η διάθεση των λεωφορείων, των οποίων η μέση ηλικία είναι περί τα 20 έτη, αφορά μακροχρόνια ενοικίαση και δεν περιλαμβάνει καύσιμα, οδηγούς, συντήρηση ή άλλα συναφή έξοδα. Η ομάδα μελέτης διαπίστωσε επίσης ότι ορισμένα γενικά έξοδα της εταιρείας, δηλαδή αμοιβές διευθυντών, έξοδα παραστάσεων, διάφορες εισφορές κ.λπ. δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. Μικρότερες παρατηρήσεις υπήρχαν για το κόστος καυσίμων για το οποίο ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία. Οι μισθοί των οδηγών έγιναν πλήρως αποδεκτοί. Τα ευρήματα της ομάδας μελέτης διαβιβάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στην εταιρεία ΟΣΕΛ στις 28 Νοεμβρίου 2011 για τα δικά της σχόλια, όπως προβλέπει η Σύμβαση. Από την έκθεση της ομάδας μελέτης διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή προς τον ΟΣΕΛ από το κράτος για το 2010. Τα σχόλια του ΟΣΕΛ στάλθηκαν μέσω του δικηγόρου της εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2011 και αξιολογούνται. Δεν φαίνεται πάντως να έχουν προσθέσει σημαντικά επιχειρήματα σε αυτά που είχαν και προηγουμένως αναφερθεί.

Λόγω των αιτιάσεων της εταιρείας ΟΣΕΛ ότι έχει προβλήματα ρευστότητας, η Αναθέτουσα Αρχή κατέβαλε από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 στην εταιρεία ΟΣΕΛ ποσό 1,1 εκ. ευρώ που αποτελεί μέρος της πληρωμής που η εταιρεία θα λάβει τον Ιανουάριο 2012 για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2011. Ποσό 0,9 εκ. ευρώ δόθηκε για τους ίδιους λόγους στην εταιρεία ΕΜΕΛ της Λεμεσού.

Στο μεταξύ, η Αναθέτουσα Αρχή είχε ζητήσει από την εταιρεία ΟΣΕΛ στις 12 Δεκεμβρίου 2011 κατάσταση πληρωμών ώστε να διαφανεί πού έχουν ξοδευτεί τα 28 εκ. ευρώ που έχουν μέχρι σήμερα εισπράξει. Η κατάσταση αυτή ακόμη αναμένεται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχει αρχίσει η περίοδος πληρωμών για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2011, και επειδή ήδη οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ελέχθησαν για τον ΟΣΕΛ από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Ελέγχου για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2011, η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην άμεση καταβολή των ποσών για τους μήνες αυτούς την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου, αφαιρουμένου φυσικά του ποσού του 1,1 εκ. ευρώ που ήδη δόθηκε. Το ποσό που θα δοθεί αναμένεται να είναι της τάξης του 1,5 εκ. το οποίο είναι διπλάσιο αυτού που απαιτείται για τους οφειλόμενους μισθούς του προσωπικού για τον μήνα Δεκέμβριο, ώστε οι μισθοί να καταβληθούν αμέσως.

Όσον αφορά τις άλλες επαρχίες, έχει αναφερθεί από τις συντεχνίες των εργαζομένων ότι για την Αμμόχωστο και Λάρνακα οι μισθοί έχουν καταβληθεί κανονικά. Στη Λεμεσό φαίνεται να εκκρεμεί ένα ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί άμεσα στην εταιρεία και το οποίο, μαζί με το ποσό των 900.000 ευρώ που ήδη της καταβλήθηκε, θα αποτελεί πληρωμή έναντι για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2011, η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες και αφού προηγουμένως οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ελεγχθούν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Ανάλογη διευθέτηση θα γίνει και με τις υπόλοιπες επαρχίες. Παράλληλα, έχει ήδη ζητηθεί από όλες τις εταιρείες να δώσουν κατάσταση με την οποία θα εξηγούν πώς έχουν διαθέσει τα λεφτά που έχουν λάβει από το κράτος από το 2010 και γιατί ισχυρίζονται ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητας, πέραν της αναμενόμενης χρηματοδοτικής ανάγκης που προκύπτει από το γεγονός ότι οι πληρωμές είναι τριμηνιαίες. Σημειώνεται ότι παγκύπρια έχει διατεθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τις έξι εταιρείες, από τις 5 Ιουλίου 2010 μέχρι σήμερα, ένα ποσό της τάξης των 73 εκ. ευρώ.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα έχει τις αμέσως επόμενες ημέρες συναντήσεις με όλες τις εταιρείες για συζήτηση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. Με σεβασμό στις πρόνοιες των υπογραφεισών Συμβάσεων θα εξεταστούν διάφορες πιθανές λύσεις απάμβλυνσης τυχόν προβλημάτων ρευστότητας, που φυσικά επ’ ουδενί δεν θα θίγουν το δημόσιο συμφέρον ή τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη.