mtcw


Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και ΄Εργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με αντιπροσωπεία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ο κ. Υπουργός είπε τα εξής:

«Είχαμε συνάντηση με τη συντεχνία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και συνέχιση του διαλόγου τον οποίο είχαμε εγκαινιάσει. Σήμερα το Υπουργείο κατέθεσε τις δικές του θέσεις σε σχέση με την παροχή του ελαχίστου ορίου εργασίας που να διασφαλίζει τη λειτουργία των ουσιωδών υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. ΄Εχει ζητηθεί να δοθούν και γραπτώς οι θέσεις του Υπουργείου και θα ετοιμαστεί σχετικό έγγραφο το οποίο και θα επιδοθεί στη συντεχνία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Περαιτέρω έγιναν συζητήσεις και για τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή τη μετάκληση του κ. Sultana ο οποίος έρχεται από το Eurocontrol στις 6 Φεβρουαρίου για να συζητήσει μαζί μας θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καθυστερήσεις και άλλα συναφή ζητήματα, όπως επίσης και τα θέματα στελέχωσης του Τμήματος.

Περαιτέρω οι Ελεγκτές έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που γίνονται στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού και έχουν συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών όσον αφορά το θέμα της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση. Θα υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος και σύντομα θα γίνει η επόμενη συνάντηση. Εν πάση περιπτώσει στις 6 Φεβρουαρίου, έτσι κι αλλιώς, θα υπάρχει συνάντηση κατά την οποία θα τεθούν αυτά τα θέματα στην παρουσία και του εκπροσώπου του Eurocontrol».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις πληροφορίες για απεργία στον τομέα δημόσιων συγκοινωνιών, ο κ. Φλουρέντζου απάντησε: «Το Υπουργείο Συγκοινωνιών κινείται στα πλαίσια της Σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί με τις ανάδοχες εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ενεργούμε εκτός της Σύμβασης για καθαρά νομικούς λόγους αλλά και για υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Σύμβαση διέπεται από συγκεκριμένο Κανονισμό ο οποίος έχει και συγκεκριμένη ερμηνεία. Αυτό το οποίο επιζητείται, και εύχομαι στο τέλος της ημέρας να αποδειχθεί ότι έχω λάθος, είναι, ασκώντας πιέσεις μέσα από απεργίες των οδηγών των λεωφορείων, να πετύχουν τη δική τους εκδοχή ερμηνείας της Σύμβασης. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Εμείς έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα ούτως ώστε να βοηθήσουμε στη ρευστότητα των εταιρειών. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε περαιτέρω και με άλλα μέτρα, πάντοτε στο πλαίσιο της Σύμβασης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των εταιρειών. Τα οποιαδήποτε χρήματα έχουν καταβληθεί καταβλήθηκαν στη βάση της Σύμβασης. Επειδή υπήρχαν προβλήματα στη ρευστότητα των εταιρειών ζητήσαμε να μας δώσουν κατάσταση εισροών και εκροών από πλευράς τους. Με αυτό τον τρόπο θα γνωρίζουμε και εμείς γιατί υπάρχει το πρόβλημα ρευστότητας. Εφόσον θα δούμε γιατί υπάρχει το πρόβλημα ρευστότητας θα προχωρήσουμε και τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε υπόψη μας, μετά που θα συζητήσουμε με όλες τις ανάδοχες εταιρείες και αφού δοθούν όλα αυτά τα στοιχεία με βάση την κατάσταση πληρωμών, για τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας τους μέσα από αλλαγή του τρόπου πληρωμής αλλά και του ποσοστού πληρωμής.

Οι ανάδοχες εταιρείες θεωρούν ότι θα πρέπει να πληρώνονται με ένα ποσό το οποίο είχε αρχικά καθοριστεί ως οροφή προτού η Σύμβαση τεθεί σε λειτουργία. Η Σύμβαση τέθηκε σε λειτουργία εδώ και 19 μήνες. Γνωρίζουμε με στοιχεία πού βρισκόμαστε και συνεπώς προσαρμόζουμε τη Σύμβαση με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε και με βάση πάντοτε τις νομικές διατάξεις της Σύμβασης. Με βάση τη Σύμβαση υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ο οποίος απαγορεύει την υπεραντιστάθμιση. ΄Εχουμε πει το εξής: Ζητούν οι ανάδοχες εταιρείες εύλογο κέρδος πάνω στο απασχολούμενο κεφάλαιο. Εμείς λέμε ότι παρόλη τη διαφωνία που υπάρχει, εντούτοις θα αποστείλουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία θα εκθέτουμε γιατί ζητούμε να δοθεί εύλογο κέρδος κάποιας μορφής, αφού οι ανάδοχες εταιρείες έχουν υποθηκεύσει περιουσίες ή έχουν εγγυηθεί τα δάνεια τους, και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πει ότι 'ναι, δικαιούστε να δώσετε αυτό το εύλογο κέρδος' τότε θα προχωρήσουμε και θα το δώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε ότι θα δώσουμε εύλογο κέρδος επί ολοκλήρου του απασχολούμενου κεφαλαίου όταν αυτό το κεφάλαιο αποπληρώνεται ουσιαστικά από το κράτος σαν κεφάλαιο και τόκοι.

Σήμερα εμβάζονται στους λογαριασμούς των εταιρειών, στη μεν Λευκωσία €710.000, στη Λεμεσό ενάμισι εκατομμύριο ευρώ, στην Πάφο €250.000 και τα υπόλοιπα στις άλλες δύο εταιρείες. Θα είναι ένα συνολικό ποσό €4 εκ. το οποίο θεωρούμε ότι είναι υπεραρκετό για να πληρωθούν οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προς τους οδηγούς των λεωφορείων».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αφού θα γίνει το έμβασμα σήμερα προς τις εταιρείες δεν νομιμοποιούνται οποιεσδήποτε απεργιακές κινητοποιήσεις στον κλάδο, ο κ. Φλουρέντζου είπε ότι και ο ίδιος έχει την ίδια άποψη.