Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών
Εκδόσεις > AIP Supplements

ΕκδόσειςAIP Supplements

  1. 001/2010 Route availability document (RAD)
  2. 001/2024 Ban on entry of Russian Federation and Belarussian aircraft into airspace of the Republic of Cyprus
  3. 002/2024 FIR restrictions for aircraft operators registered in the Republic of Cyprus


Download File LC_Sup_2010_001_en.pdf (File Size: 23.98Kb)
Download File
LC_SUP_2024_002_en.pdf (File Size: 75.06Kb)
Download File
LC_Sup_2024_001_en.pdf (File Size: 75.77Kb)

No documents found
Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

AIP

VFR FPL

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

112