Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών

Ιστορικό


Η Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών συσταθηκέ και λειτουργεί σύμφωνα με το ICAO Annex 15, για τη διάθεση των αεροναυτικών πληροφοριών και δεδομένων στα ενδιαφερόμενα πληρώματα αεροσκαφών και στις σχετικές μονάδες ελέγχου πτήσεων.
Από τη σύσταση της η ΥΑΠ εργάζεται επί 24ωρου βάσεως. Αρχικά στεγαζόταν στον Αερολιμένα Λευκωσίας, όμως μετά την τουρκική εισβολή μεταφέρθηκε στο Αερολιμένα Λάρνακας το Φεβρουάριο του 1975. Παράλληλα λειτουργεί και Γραφείο ενημέρωσης πληρωμάτων (ARO) στον αερολιμένα Πάφου.
Στα πλαίσια ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχονται, τον Σεπτέμβριο του 2009, η Υπηρεσία αναβαθμίστηκε με την εφαρμογή συστήματος ποιότητας παροχής πληροφοριών με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2008.


No documents found


Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

AIP

VFR FPL

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

112