Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΣας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών
του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Στην Ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δομή,
τη λειτουργία και τη νομοθεσία που διέπει την Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών. 
Μέσω της ιστοσελίδας τα πληρώματα θα μπορούν να ενημερώνονται με τις απαραίτητες πληροφορίες
για την ομαλή διεξαγωγή των πτησεων και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία.