Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (Α.Ο.Μ.)

1) Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 202 (9/02)
2) Προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:
  • Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο του φυσικού προσώπου
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08)
v. Μελέτη βιωσιμότητας

Σημείωση: Όταν το φυσικό πρόσωπο διαφέρει από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, τότε:
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς i και ii πρέπει να είναι στο όνομα του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς iii,iv,v πρέπει να είναι στο όνομα του φυσικού προσώπου (αιτητή)
  • Όταν πρόκειται για Εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο της εταιρείας
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08) για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
v. Μελέτη βιωσιμότητας για την εταιρεία
vi. Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών
vii. Πιστοποιητικό για τους Διευθυντές και τον Γραμματέα από τον Έφορο Εταιρειών
viii. Πιστοποιητικό έδρας από τον Έφορο Εταιρειών

3) Καταβολή τέλους 85,43€ για εξέταση της αίτησης.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΕΕ-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (TOM203A).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΟΜ-ΕΝΤΥΠΟ-TOM 202Β.pdf
Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ