Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 έως (Αρ. 2) του 2015
Ανανέωση άδειας τεχνίτη οχημάτων - 01/11/2016 02:13:57 μμ

Υπενθυμίζονται οι αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων ότι η άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν, έχει διάρκεια ισχύος δύο χρόνων, μετά την πάροδο των οποίων πρέπει να ανανεωθεί. Ως εκ τούτου, καλούνται οι αδειούχοι τεχνίτες οχημάτων των οποίων η άδεια λήγει, να μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση της, υποβάλλοντας αίτηση στα Κεντρικά ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22800527, 22800454.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου του 2006, «…συντήρηση και επιδιόρθωση οχήματος και εξαρτήματος αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται μόνο από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων που κατέχει ισχύουσα άδεια τεχνίτη οχήματος της σχετικής ειδικότητας.»

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, πρόσωπο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του Τεχνίτη Οχημάτων, χωρίς να κατέχει τις ισχύουσες άδειες διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€5.100,00) ή και στις δύο ποινές.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις