Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα και Οργανισμοί
Αδειοδοτημένα Συνεργεία για Ταχογράφους

Αδειοδοτημένα Συνεργεία για Συσκευές Περιορισμού Ταχύτητας

Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές VOC για Βυτία Μεταφοράς Βενζίνης

Αδειοδοτημένοι Οργανισμοί Ελέγχου Μεταφερόμενου Εξοπλισμού Πίεσης

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Αδειούχοι Συντηρητές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Για Τεχνίτες Συστημάτων Υγραεριοκίνησης

Στοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής

Kατάλογος με τους τεχνίτες οχημάτων που έχουν συγκατατεθεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος

Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί Για Πρόγραμμα Ανάκτησης Αερίων

Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνιτών ΟχημάτωνΔημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις