Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί > Στοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής

Εξουσιοδοτημένοι ΟργανισμοίΣτοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής

Στοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής (άδεια) για το 2023.
Τελευταία αναθεώρηση καταλόγων έγινε στις 11/10/2023
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται οι ηλεκτρολόγοι που έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για ανάρτηση στην ιστοσελίδα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ηλεκτρολόγοι_ιστοσελίδα11102023.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 792,57Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις