Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί > Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Εξουσιοδοτημένοι ΟργανισμοίΑδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Για τις Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους για σωστή περιβαλλοντική επεξεργασία, ανοίξτε το πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/D82F379F28D41417C2257F620027FBC8/$file/%CE%9F%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%96%CF%89%CE%AE%CF%82%20-%20%CE%9F%CE%A4%CE%9A%CE%96.pdf

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις