Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012 - 18/08/2015 01:58:07 μμ


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 120102_EAH2011-118,119 & 127-Ανακοίνωση τύπου -χριστουγεννιάτικα φωτιστικά.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120109_EAH2011-128-129_11.128- Aνακοίνωση τύπου - 122011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120202_Aνακοίνωση_Συσκευές αδυνατίσματος.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 45.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 46.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 47.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 48.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 49.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 50.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 51.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2011_WEEK 52.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120209_RAPEX2012_WEEK 1.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120214_RAPEX2012_WEEK 3.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120214_RAPEX2012_WEEK 4.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120214_RAPEX2012_WEEK 5.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120222_EAH2011-001-003-005-007 Ανακοίνωση επικίνδυνο-102011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120222_EAH2011-006 Ανακοίνωση επικίνδυνο-112011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120222_EAH2011-039 Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ+ΤΦ-112011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120222_EAH2011-091-Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ+ΤΦ-112011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120224_EAH - 08-02-2012_World travel adaptor-022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120305_EAH2011-083_Aνακοίνωση-022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120305_EAH2011-084_Aνακοίνωση-022012 (1).doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120305_RAPEX2012-006_WEEK 6.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120305_RAPEX2012-007_WEEK 7.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120312_EAH2010-038_10.038 - Aνακοίνωση τύπου - EMC -122011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120312_EAH2011-088_Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ-022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120312_EAH2011-151_ΑΝ4 Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ+ΤΦ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120315_EAH2011-086_11.086- Ανακοίνωση τύπου -032012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120315_RAPEX2012_009_WEEK 9.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120315_RAPEX2012-008_WEEK 8.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120319_EAH2011-026_11.026- Ανακοίνωση τύπου -112011.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120319_EAH2011-070_ Ανακοίνωση τύπου -022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120321_EAH2012-003_12.003 Aνακοίνωση τύπου - μη ύπαρξη CE-032012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120328_RAPEX2012-010_WEEK 10.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120328_RAPEX2012-011_WEEK 11.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120502_EAH2011-059_ Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ-042012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120509_RAPEX2012-013_WEEK13.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120509_RAPEX2012-014_WEEK 14.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120509_RAPEX2012-015_WEEK 15.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120523_RAPEX2012-016_WEEK 16.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120523_RAPEX2012-017_WEEK 17.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120523_RAPEX2012-018_WEEK 18.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH_2011-062 AN1 Aνακοίνωση τύπου - 052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2010-81 AN1 Aνακοίνωση τύπου - 052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2011_073_ 075_082 Aνακοίνωση τύπου - LVD -052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2011_079_ 081 Aνακοίνωση τύπου - LVD -052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2011_111 AN1 Aνακοίνωση τύπου - 052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2011-056 AN1 Aνακοίνωση τύπου - 052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120524_EAH2011-145-Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ+ΤΦ-052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_EAH-2011-085- Ανακοίνωση τύπου - 022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_EAH-2011-135 - Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕK-042012 (1).doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_EAH2011-141- Aνακοίνωση τύπου - LVD-052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_RAPEX2012-019_WEEK 19.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_Ανακοίνωση τύπου_Παγκόσμιος Προσαρμογέας-052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_Ανακοίνωση τύπου_φωτιστικό ikea sanda-052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120529_Στεγνωτήριο_carrefour-022012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120606_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120608_RAPEX2012-020-WEEK 20.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120608_RAPEX2012-021-WEEK 21.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120608_RAPEX2012-022-WEEK 22.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120615_RAPEX2012-023-WEEK 23.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120620_EAH2011-136 Aνακοίνωση τύπου - LVD-052012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120620-EAH2011-121-ΑΝ4 Ανακοίνωση τύπου - δε συνοδεύεται απο ΕΚ- 0612.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120702_RAPEX2012-024_WEEK 24.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120702_RAPEX2012-025-WEEK 25.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120706_RAPEX2012-026-WEEK 26.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120713_RAPEX2012-027-WEEK 27.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120720_RAPEX2012-028_WEEK 28.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120731_RAPEX2012-029_WEEK 29.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120803_RAPEX2012-030_WEEK 30.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120820_RAPEX2012-031_WEEK 31.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120820_RAPEX2012-032_WEEK 32.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120912-ΕΑΗ-2012-004 Aνακοίνωση τύπου - μη ύπαρξη CE- δήλ. ΕΚ συμμόρφωσης-092012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120921_RAPEX2012-033_WEEK 33.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120921_RAPEX2012-034_WEEK 34.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120921_RAPEX2012-035_WEEK 35.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120921_RAPEX2012-036_WEEK 36.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120921_RAPEX2012-037_WEEK 37.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 120928_RAPEX2012-038_WEEK 38.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121004_EAH-2012-47-Aνακοίνωση τύπου LVD-102012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121018_EAH2012_12.011 - Ανακοίνωση τύπου - ΕΚ_CE-102012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121018_EAH2012_12.012_013 - Ανακοίνωση τύπου - ΕΚ_CE-102012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121018_RAPEX2012-039_WEEK 39.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121018_RAPEX2012-041_WEEK 41.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121030_RAPEX2012-042_WEEK 42.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121106_EAH2012_002 Aνακοίνωση τύπου - μη ύπαρξη CE-112012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121106_RAPEX2012-043_WEEK 43.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121207_EAH2012_ΑΝΑΚ_ΑΣΦ ΧΡΙΣΤ ΔΙΑΚΟΣΜ ΦΩΤ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-Δεκέμβριος 2012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121207_RAPEX2012-044_WEEK 44.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121207_RAPEX2012-045_WEEK 45.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121207_RAPEX2012-046_WEEK 46.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121207-EAH2012_XMAS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Αποσύρσεις_2012.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121213_RAPEX2012_47_WEEK 47.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121213_RAPEX2012_48_WEEK 48.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 121219_RAPEX2012-49_WEEK 49.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση για ιστοσελιδα.docΠίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις