Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Το Τμήμα > Οργανωτική διάρθρωση

Το ΤμήμαΟργανωτική διάρθρωση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η δομή του Τμήματος περιλαμβάνει τρεις Τομείς (Έργων και Προμηθειών , Συντήρησης και Νομοθεσίας) και τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία, που καλύπτουν τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου-Λάρνακας και Πάφου. Στα Γραφεία αυτά, υπάγονται τα διάφορα Εργαστήρια Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού καθώς και τα Εργαστήρια Κινητών Μηχανημάτων και Οχημάτων. Η δομή με την οποία λειτουργεί το Τμήμα ακολουθεί:ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις