Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΗλεκτρισμός - Κανονισμοί


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ_036_1976_Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1976.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 282.51Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_150_1980_Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1980.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 31.28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_293_1990_Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1990.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 522.14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_471_2004_Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2004.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 447.15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_128_1999_Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1999.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 42.68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ_317_1991_Οι περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1991.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 366.09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ανεπίσημη ενοποίηση των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004.doc (Μέγεθος Αρχείου: 508.43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί _ΚΕΦ 82 (στα Αγγλικά).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1189.71Kb)
Δ.Π. 80-2012 Οι περί Ηλεκτρισμού(τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2012.pdf
Κ.Δ.Π. 80-2012 Οι περί Ηλεκτρισμού(τροποποιητικοί) κανονισμοί του 2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 75.85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 193_2019 Οι περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 903.68Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις