Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΤαμειακές Μηχανές - Γνωστοποίηση


Δ.Π.224-2010_Γνωστοπ. για Τεχνικές Πρ. Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων.pdf Κ.Δ.Π.224-2010_Γνωστοπ. για Τεχνικές Πρ. Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1361.45Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις