Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΜεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση - Νόμοι


17(I)_2012 Ο περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση νόμος 2012.pdf N.17(I)_2012 Ο περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση νόμος 2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1216.84Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις