Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Νομοθεσία > Βυτιοφόρα Βενζίνης > Προσόντα, Εκπαίδευση, Πείρα και Τεχνικά Μέσα για Εξουσιοδότηση Προσώπων για τη Διεξαγωγή Ελέγχων

ΝομοθεσίαΒυτιοφόρα Βενζίνης - Προσόντα, Εκπαίδευση, Πείρα και Τεχνικά Μέσα για Εξουσιοδότηση Προσώπων για τη Διεξαγωγή Ελέγχων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ελάχιστα κριτήρια για εξουσιοδότηση εργαστηρίων ελέγχου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 194.24Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις