Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΤεχνίτες Οχημάτων - Νόμοι


60(I)-2006_Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006.pdf N.60(I)-2006_Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2208,56Kb)
95(I) 2009_Τεχνίτες Οχημάτων (τροποποιητικός) Νόμος.pdf
N.95(I) 2009_Τεχνίτες Οχημάτων (τροποποιητικός) Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 232,51Kb)
44(Ι)_2012 – Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.pdf
Ν.44(Ι)_2012 – Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 81,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
N188(I)_2014 περί Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 162,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ν162(Ι)_2015 - Ο περί Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 141,75Kb)
204(I)_2015_O περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός)(Αρ. 2) Νόμος του 2015.pdf
N.204(I)_2015_O περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός)(Αρ. 2) Νόμος του 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 258,9Kb)
125(I)2022.pdf
Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 - Ν.125(I)2022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 947,74Kb)
2) Νόμος του 2022 - Ν. 196(Ι)2022.pdf
Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 - Ν. 196(Ι)2022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 657,25Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις