Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Εκτίμηση Ζημιών Ιδιωτικών Οχημάτων από Κυβερνητικά Οχήματα

Υπηρεσίες προς το κοινόΕκτίμηση Ζημιών Ιδιωτικών Οχημάτων από Κυβερνητικά Οχήματα

      Στις περιπτώσεις που ιδιωτικά οχήματα εμπλέκονται σε ατυχήματα με κυβερνητικά οχήματα, ή με οχήματα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, η εκτίμηση των ζημιών του ιδιωτικού οχήματος γίνεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Αμέσως μετά το ατύχημα, ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού οχήματος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Επαρχίας στην οποία έγινε το ατύχημα, για να διευθετηθεί η εκτίμηση των ζημιών του οχήματος.

      Η Κυβέρνηση καταβάλλει αποζημιώσεις όταν, με βάση την έκθεση της Αστυνομίας (που πρέπει να καλείται για εξέταση των αιτίων του ατυχήματος), ή με βάση σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, η ευθύνη για το ατύχημα βαρύνει τον οδηγό του κυβερνητικού οχήματος.

      Σημειώνεται ότι, παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που, στο ατύχημα με ιδιωτικό όχημα, εμπλέκεται οποιουδήποτε είδους κινητή ή ακίνητη κυβερνητική περιουσία.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις