Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση – Διευκρινίσεις σχετικά με την αντικατάσταση των Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου - 05/10/2023 01:18:47 μμ
Όσον αφορά στην αντικατάσταση των Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου που χρησιμοποιούνται ως κεντρικές προστατευτικές συσκευές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υποστατικών, έχει καθοριστεί συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθούν οι αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι για Εργοληψία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πεδίο Ενημερωτικό υλικό / ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος / Ενημερωτικό Δελτίο 3/2022.

Τονίζεται ότι, το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων αυτομάτων βαραίνει τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Η συνεισφορά της ΑΗΚ και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην επιτήρηση και έλεγχο της διαδικασίας αντικατάστασης, είναι δωρεάν μέχρι 30 Ιουνίου, 2024.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat flyer 10x21 rev (002).pdfΠίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις