Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπηρεσίες προς το κοινόΕυρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Τμήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία, Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22348202 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy για οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, απορία ή προβληματισμό σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις