Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπηρεσίες προς το κοινό > Άδειες για Τεχνίτες Οχημάτων

Υπηρεσίες προς το κοινόΆδειες για Τεχνίτες Οχημάτων

   Σύμφωνα με τους περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμους του 2006 και 2009 για τη συντήρηση ή και επιδιόρθωση οχήματος ή εξαρτήματος απαιτείται άδεια που παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η άδεια αυτή παραχωρείται σε φυσικά πρόσωπα μόνο, για μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 12 ειδικότητες:
   1. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
   2. Μηχανικός αυτοκινήτων
   3. Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών
   4. Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός)
   5. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων
   6. Τεχνίτης βαφής
   7. Τεχνίτης ελαστικών
   8. Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης
   9. Τεχνίτης κλιματισμού
   10. Τεχνίτης οργάνων
   11. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων
   12. Τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ)
   13. Τεχνίτης συστημάτων υγραεριοκίνησης
   Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις για παραχώρηση άδειας, οι υποχρεώσεις των αδειούχων τεχνιτών οχημάτων καθώς και άλλες πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας αναφέρονται επίσης σε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που έχει εκδώσει το Τμήμα.
   Σημειώνεται ότι μία από τις προϋποθέσεις (ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα του ενδιαφερομένου και την ειδικότητα στην οποία ενδιαφέρεται να αδειοδοτηθεί), είναι και η επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται, κατα περιόδους, από το Τμήμα. Η εξεταστέα ύλη έχει καθοριστεί με σχετικό Διάταγμα που έχει εκδώσει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.
   Για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας τεχνίτη οχημάτων απαιτείται η υποβολή αίτησης με τη χρήση σχετικού εντύπου.
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον αριθμό: (00357) 22800534.

Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις