Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ενημερωτικό Υλικό > Oδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

Ενημερωτικό ΥλικόOδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 8158632, οδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2423.96Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις