Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΚολυμβητικές Δεξαμενές - Κανονισμοί


Δ.Π.368-1996_Οι περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί.pdf Κ.Δ.Π.368-1996_Οι περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1241,19Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις