ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα και ΟργανισμοίΑδειοδοτημένα Συνεργεία για Ταχογράφους

Αδειοδοτημένα Συνεργεία για Συσκευές Περιορισμού Ταχύτητας

Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές VOC για Βυτία Μεταφοράς Βενζίνης

Αδειοδοτημένοι Οργανισμοί Ελέγχου Μεταφερόμενου Εξοπλισμού Πίεσης

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Αδειούχοι Συντηρητές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Για Τεχνίτες Συστημάτων Υγραεριοκίνησης

Στοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής

Kατάλογος με τους τεχνίτες οχημάτων που έχουν συγκατατεθεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος

Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί Για Πρόγραμμα Ανάκτησης Αερίων

Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνιτών Οχημάτων

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών