Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΑρχείοShow details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
- 07/12/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.118E
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2017.099
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.091.E
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.102.Ε. ΗΜΥ
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.096.E
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.054.Π. ΗΜΥ
- 20/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.062
- 08/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.075.Ε.ΗΜΥ
- 08/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.067.Ε.ΗΜΥ
- 31/08/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.039.01
- 31/08/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.028.ΣΣ.ΗΜΥ
- 10/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.059.Π
- 10/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.056
- 06/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.17.035
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 16.055.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.042.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.034.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.033.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.021.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.029.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.020.2017.027.Ε.ΗΜΥ
- 30/03/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.020.16.018.Π.ΗΜΥ
- 28/03/2017 Έκθεσης Aξιολόγησης Αρ. Διαγωνισμού 13.25.020.17.023
- 24/03/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.2017.002.E.HMY
- 02/02/2017 Έκθεση Επιτροπής Αξιολόγησης Αρ. Διαγωνισμού 16-053-ΣΣ
Show details for 20152015


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις