ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Οχημάτων


- Αίτηση Εξαίρεσης από την Εγκατάσταση Χρησιμοποίηση Ταχογράφου
- Αίτηση Εξουσιοδότησης Συνεργείου για Κατασκευή και Εγκατάσταση Πινακίδων Μηχανοκίνητων Οχημάτων
- Αίτηση Καταβολής Οφειλόμενων Τελών Κυκλοφορίας σε Δόσεις
- Ακινητοποίηση
- Ακύρωση Εγγραφής
- Αλλαγές / Μετατροπές
- Άδεια Κυκλοφορίας
- Εγγραφή
- Έντυπα ΤΟΜ – Οχήματα αποθανόντων
- Μεταβίβαση
- Πιστοποιητικά / Αντίγραφα
- Ρυθμίσεις για καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας που δημιουργήθηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2014
- Τεχνικός Έλεγχος
- Τεχνικός Έλεγχος
- Τέλος Εγγραφής
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών