mtcw


Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην τελετή των εγκαινίων της Λεωφόρου Καλλιπόλεως. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως αποτελεί την πρώτη φάση του ευρύτερου Έργου της Μονοδρόμησης της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Έργο, το οποίο προτάθηκε μέσα από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας της Λευκωσίας με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του οδικού δικτύου και την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων των μέσων μεταφοράς. Οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του Έργου, που περιλαμβάνουν κυρίως την μονοδρόμηση της Λεωφόρου Μακαρίου, τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων και την ανακατασκευή της οδού Εθνικής Φρουράς, θα ξεκινήσουν άμεσα, με την υπογραφή της σύμβασης περί τα μέσα Ιουλίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο φάσεις του Έργου ανέρχεται στο ποσό των €6.500.000. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Η υλοποίηση του Έργου συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την προώθηση των Βιώσιμων Μεταφορών και τη βελτίωση της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή εικόνα της Λεωφόρου Καλλιπόλεως είναι τελείως διαφορετική σε σύγκριση με πριν, όπου επικρατούσε άναρχη στάθμευση και παντελής έλλειψη υποδομών για πεζούς. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και της οδού Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου, έγινε ανακατασκευή συνολικού μήκους δύο χιλιομέτρων και ενός χιλιομέτρου δευτερεύοντος οδικού δικτύου, δημιουργήθηκε νέο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, νέο σύστημα άρδευσης και κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια που δίνουν τη δυνατότητα στον πεζό να διακινηθεί με ασφάλεια και άνεση. Επίσης, κατασκευάστηκαν περίπου 200 νέες λεκάνες στα πεζοδρόμια για φύτευση δέντρων, δημιουργήθηκαν νέοι κόλποι στάθμευσης, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας υπογειοποιήθηκαν και εγκαταστάθηκαν νέα φώτα τροχαίας καθώς επίσης νέα κάθετη και οριζόντια σήμανση. Επιπρόσθετα, στη συμβολή της οδού Υπατίας με Καλλιπόλεως, όπου βρισκόμαστε σήμερα, έχει δημιουργηθεί ένας νέος ελκυστικός υπαίθριος χώρος για τους πεζούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι, η εταιρεία Διονύσης Τουμαζή και Συνεργάτες εκπόνησε τη μελέτη για το Ρυθμιστικό Σχέδιο καθώς και για τα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου, υπό τον συντονισμό των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας. Το Έργο υλοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του συμβολαίου «Ανάπλαση Λεωφόρου Καλλιπόλεως» από την εταιρεία KEDRIS CONSTRUCTION LTD έναντι ποσού συμβολαίου €3.248.000. συν Φ.Π.Α. Οι εργασίες της τοπιοτέχνησης θα ολοκληρωθούν μέσα από ξεχωριστό Διαγωνισμό, ο οποίος έχει ήδη προκηρυχθεί και περιλαμβάνει τη φύτευση πέραν των 200 δέντρων στις λεκάνες πεζοδρομίων καθώς και την τοπιοτέχνηση δύο νέων χώρων πρασίνου που δημιουργήθηκαν στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως στο ύψος της Τεχνικής Σχολής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την εργοληπτική εταιρεία KEDRIS CONSTRUCTION LTD που κατασκεύασε το Έργο, καθώς και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του, τον Δήμαρχο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στη Διεύθυνση και στον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας του ιδίου Τμήματος, που είχε την ευθύνη της επίβλεψης του Έργου, όπως επίσης και στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης που στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια συγχρηματοδότησης του Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου Υπουργούς Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κύριο Μάριο Δημητριάδη και κυρία Βασιλική Αναστασιάδου οι οποίοι πίστεψαν και ενεθάρρυναν την εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου που αφορά στην βιώσιμη κινητικότητα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Δημότες που με την υπομονή και κατανόηση που επέδειξαν βοήθησαν στην επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού Έργου που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας. Εγκαίνια Καλλιπόλεως.jpg