mtcw

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ιδρύθηκε με την ψήφιση του Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου το 1973, ως αποτέλεσμα σχετικού όρου του Δανείου που παραχώρησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1969 η Διεθνής Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκροτήσεως με σκοπό η Αρχή να λειτουργήσει ως αυτόνομος οργανισμός, αντικαθιστώντας τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, που μέχρι τότε διαμοιράζονταν την διοίκηση, λειτουργία και ανάπτυξη των Κυπριακών Λιμανιών.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αρχής, την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή διαβιβάζεται και εποπτεύεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Η Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών, για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την παροχή αδειών πλοήγησης.

Η Αρχή έχει διπλό ρόλο:

(α) Ασκεί δημόσιες εξουσίες και
(β) Παρέχει εμπορικές/ οικονομικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας η Αρχή είναι ιδιοκτήτης των λιμανιών και φάρων καθώς επίσης ρυθμιστής των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του ρόλου η Αρχή:

• προγραμματίζει και αναπτύσσει τη λιμενική υποδομή.
• παραχωρεί άδειες χρήσης χώρων και παροχής υπηρεσιών στα λιμάνια που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της.
• Παραχωρεί άδειες παροχής λιμενικών υπηρεσιών και κατασκευής έργων σε λιμενικές περιοχές.
• παρέχει δημόσιες/ μη οικονομικές δραστηριότητες.

Παράλληλα με τον πιο πάνω ρόλο, η Αρχή παρέχει εμπορικές / οικονομικές / λιμενικές υπηρεσίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

• η πλοήγηση πλοίων.
• η ρυμούλκηση και πρόσδεση πλοίων.
• η παροχή και χρήση γερανογεφυρών και μεγάλων κινητών γερανών.
• η παραλαβή, αποθήκευση και παράδοση φορτίων.

Στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται τα εμπορικά λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας, το παλιό λιμάνι Λεμεσού, το λιμάνι της Πάφου, το λιμανάκι του Λατσιού και οι ειδικοί σταθμοί στο Βασιλικό και τη Μονή. Επίσης στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται οι φάροι στο Κάβο Γκρέκο, Κάβο Κίτι, Κάβο Γάτα, στην Πάφο και τον Ακάμα.

Τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, ο ειδικός σταθμός στο Καραβοστάσσι καθώς επίσης οι φάροι στον Κορμακίτη και τον Απόστολο Ανδρέα βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή.

Μόλις η Αρχή άρχισε να δραστηριοποιείται, έγινε η τούρκικη εισβολή που, πέρα από τον ανθρώπινο πόνο και την συμφορά που επέφερε, ανέκοψε την πορεία της αλλά και της στέρησε το κυριότερο λιμάνι της, το λιμάνι της Αμμοχώστου, που χειριζόταν τότε το 83% του εμπορίου της χώρας.

Χρειάστηκαν να περάσουν δύο χρόνια σχεδόν από τον Ιούλιο του 1974 για να αρχίσει η Αρχή, ως αυτόνομος ημικρατικός οργανισμός, να αναλαμβάνει τον ρόλο της. Τον Ιανουάριο του 1976 διορίζεται ο πρώτος τη τάξει υπάλληλος της Αρχής, ο Γενικός Διευθυντής της. Στη συνέχεια, το 1977 στελεχώθηκε με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό, δημιουργώντας έτσι τα Τμήματα Προσωπικού και Διοίκησης και το Οικονομικό Τμήμα. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου μεταφέρονται στην Αρχή οι υπάλληλοι του μέχρι τότε Τμήματος Λιμένων καθώς επίσης αριθμός υπαλλήλων από το Τμήμα Τελωνείων.

Από το 1973 μέχρι σήμερα οι εγκαταστάσεις των λιμανιών της Λεμεσού και της Λάρνακας επεκτάθηκαν σημαντικά. Το μήκος των κρηπιδωμάτων αυξήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού από 800 μέτρα σε 1.980 μέτρα ενώ στο λιμάνι της Λάρνακας από 326 μέτρα σε 766 μέτρα.

Ο ανοικτός αποθηκευτικός χώρος στο λιμάνι της Λεμεσού αυξήθηκε από 103.000 τ.μ. σε 490.000 τ.μ. ενώ εκείνος του λιμανιού της Λάρνακας αυξήθηκε από 61.867 τ.μ. σε 220.000 τ.μ.

Ο χερσαίος και ο θαλάσσιος εξοπλισμός του λιμανιού της Λεμεσού το 1973 αποτελείτο από κινητούς γερανούς και 1 ρυμουλκό. Σταδιακά προστέθηκαν 4 γερανοί, 4 γερανογέφυρες ανυψωτικής δύναμης 40 τόνων, 2 γερανογέφυρες τύπου post-panamax και μια νέα πλοηγίδα. Την τελευταία δεκαετία στο στόλο της Αρχής προστέθηκαν 3 νέα ρυμουλκά ελκτικής δύναμης 35 τόνων το καθένα, για να εξυπηρετούν μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων.

Στο λιμάνι της Λάρνακας ο χερσαίος και θαλάσσιος εξοπλισμός το 1973 αποτελείτο από μερικούς κινητούς γερανούς και 2 ρυμουλκά. Σταδιακά προστέθηκε νέος εξοπλισμός ενώ κατά τη δεκαετία του 90 προστέθηκαν 2 γερανογέφυρες και 1 πλοηγίδα.

Στα πλαίσια των προσπαθειών της Αρχής για ορθολογιστική ανάπτυξη των κυπριακών λιμανιών, αποφασίστηκε η εφαρμογή σε διάφορες φάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου (Master Plan) για την ανάπτυξη του λιμανιού της Λεμεσού. Στην πρώτη φάση που άρχισε το 1993 και τέλειωσε το 1996 έγινε επέκταση του κυρίως κυματοθραύστη του λιμανιού κατά 500 μέτρα, κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 670 μέτρων και βάθους 14 μέτρων στη δυτική πλευρά του λιμανιού. Επίσης έγινε διαμόρφωση των χώρων στοιβασίας για εμπορευματοκιβώτια συνολικού εμβαδού 200.000 τ.μ..

Η Αρχή επιδίωξε την ένταξή της στη διεθνή λιμενική κοινότητα καθώς επίσης την ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς λιμενικές υποθέσεις. Στα πλαίσια αυτά, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, έγινε μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Λιμένων (ΙΑΡΗ), του Διεθνούς Συντονιστικού Συνδέσμου Φορτίων (ICHCA) και του Διεθνούς Συνδέσμου Φάρων (IALA). Eξάλλου από το 1993 είναι μέλος του Συνδέσμου Μεσογειακών Λιμανιών Κρουαζιέρων (MedCruise) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO).


Ιστοσελίδα:
www.cpa.gov.cyΗ Αρχή Λιμένων Κύπρου ιδρύθηκε με την ψήφιση του Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου το 1973, ως αποτέλεσμα σχετικού όρου του Δανείου που παραχώρησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1969 η Διεθνής Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκροτήσεως με σκοπό η Αρχή να λειτουργήσει ως αυτόνομος οργανισμός, αντικαθιστώντας τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, που μέχρι τότε διαμοιράζονταν την διοίκηση, λειτουργία και ανάπτυξη των Κυπριακών Λιμανιών.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αρχής, την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή διαβιβάζεται και εποπτεύεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Η Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών, για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την παροχή αδειών πλοήγησης.

Η Αρχή έχει διπλό ρόλο:

(α) Ασκεί δημόσιες εξουσίες και
(β) Παρέχει εμπορικές/ οικονομικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας η Αρχή είναι ιδιοκτήτης των λιμανιών και φάρων καθώς επίσης ρυθμιστής των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτού του ρόλου η Αρχή:

• προγραμματίζει και αναπτύσσει τη λιμενική υποδομή.
• παραχωρεί άδειες χρήσης χώρων και παροχής υπηρεσιών στα λιμάνια που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της.
• Παραχωρεί άδειες παροχής λιμενικών υπηρεσιών και κατασκευής έργων σε λιμενικές περιοχές.
• παρέχει δημόσιες/ μη οικονομικές δραστηριότητες.

Παράλληλα με τον πιο πάνω ρόλο, η Αρχή παρέχει εμπορικές / οικονομικές / λιμενικές υπηρεσίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

• η πλοήγηση πλοίων.
• η ρυμούλκηση και πρόσδεση πλοίων.
• η παροχή και χρήση γερανογεφυρών και μεγάλων κινητών γερανών.
• η παραλαβή, αποθήκευση και παράδοση φορτίων.

Στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται τα εμπορικά λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας, το παλιό λιμάνι Λεμεσού, το λιμάνι της Πάφου, το λιμανάκι του Λατσιού και οι ειδικοί σταθμοί στο Βασιλικό και τη Μονή. Επίσης στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται οι φάροι στο Κάβο Γκρέκο, Κάβο Κίτι, Κάβο Γάτα, στην Πάφο και τον Ακάμα.

Τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, ο ειδικός σταθμός στο Καραβοστάσσι καθώς επίσης οι φάροι στον Κορμακίτη και τον Απόστολο Ανδρέα βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή.

Μόλις η Αρχή άρχισε να δραστηριοποιείται, έγινε η τούρκικη εισβολή που, πέρα από τον ανθρώπινο πόνο και την συμφορά που επέφερε, ανέκοψε την πορεία της αλλά και της στέρησε το κυριότερο λιμάνι της, το λιμάνι της Αμμοχώστου, που χειριζόταν τότε το 83% του εμπορίου της χώρας.

Χρειάστηκαν να περάσουν δύο χρόνια σχεδόν από τον Ιούλιο του 1974 για να αρχίσει η Αρχή, ως αυτόνομος ημικρατικός οργανισμός, να αναλαμβάνει τον ρόλο της. Τον Ιανουάριο του 1976 διορίζεται ο πρώτος τη τάξει υπάλληλος της Αρχής, ο Γενικός Διευθυντής της. Στη συνέχεια, το 1977 στελεχώθηκε με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό, δημιουργώντας έτσι τα Τμήματα Προσωπικού και Διοίκησης και το Οικονομικό Τμήμα. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου μεταφέρονται στην Αρχή οι υπάλληλοι του μέχρι τότε Τμήματος Λιμένων καθώς επίσης αριθμός υπαλλήλων από το Τμήμα Τελωνείων.

Από το 1973 μέχρι σήμερα οι εγκαταστάσεις των λιμανιών της Λεμεσού και της Λάρνακας επεκτάθηκαν σημαντικά. Το μήκος των κρηπιδωμάτων αυξήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού από 800 μέτρα σε 1.980 μέτρα ενώ στο λιμάνι της Λάρνακας από 326 μέτρα σε 766 μέτρα.

Ο ανοικτός αποθηκευτικός χώρος στο λιμάνι της Λεμεσού αυξήθηκε από 103.000 τ.μ. σε 490.000 τ.μ. ενώ εκείνος του λιμανιού της Λάρνακας αυξήθηκε από 61.867 τ.μ. σε 220.000 τ.μ.

Ο χερσαίος και ο θαλάσσιος εξοπλισμός του λιμανιού της Λεμεσού το 1973 αποτελείτο από κινητούς γερανούς και 1 ρυμουλκό. Σταδιακά προστέθηκαν 4 γερανοί, 4 γερανογέφυρες ανυψωτικής δύναμης 40 τόνων, 2 γερανογέφυρες τύπου post-panamax και μια νέα πλοηγίδα. Την τελευταία δεκαετία στο στόλο της Αρχής προστέθηκαν 3 νέα ρυμουλκά ελκτικής δύναμης 35 τόνων το καθένα, για να εξυπηρετούν μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων.

Στο λιμάνι της Λάρνακας ο χερσαίος και θαλάσσιος εξοπλισμός το 1973 αποτελείτο από μερικούς κινητούς γερανούς και 2 ρυμουλκά. Σταδιακά προστέθηκε νέος εξοπλισμός ενώ κατά τη δεκαετία του 90 προστέθηκαν 2 γερανογέφυρες και 1 πλοηγίδα.

Στα πλαίσια των προσπαθειών της Αρχής για ορθολογιστική ανάπτυξη των κυπριακών λιμανιών, αποφασίστηκε η εφαρμογή σε διάφορες φάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου (Master Plan) για την ανάπτυξη του λιμανιού της Λεμεσού. Στην πρώτη φάση που άρχισε το 1993 και τέλειωσε το 1996 έγινε επέκταση του κυρίως κυματοθραύστη του λιμανιού κατά 500 μέτρα, κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 670 μέτρων και βάθους 14 μέτρων στη δυτική πλευρά του λιμανιού. Επίσης έγινε διαμόρφωση των χώρων στοιβασίας για εμπορευματοκιβώτια συνολικού εμβαδού 200.000 τ.μ..

Η Αρχή επιδίωξε την ένταξή της στη διεθνή λιμενική κοινότητα καθώς επίσης την ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς λιμενικές υποθέσεις. Στα πλαίσια αυτά, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, έγινε μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Λιμένων (ΙΑΡΗ), του Διεθνούς Συντονιστικού Συνδέσμου Φορτίων (ICHCA) και του Διεθνούς Συνδέσμου Φάρων (IALA). Eξάλλου από το 1993 είναι μέλος του Συνδέσμου Μεσογειακών Λιμανιών Κρουαζιέρων (MedCruise) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO).


Ιστοσελίδα:
www.cpa.gov.cy