mtcw


  Η Αρχή Αδειών έχει καθιδρυθεί με βάση τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο και έχει καθήκον και εξουσία:

  Να εκδίδει άδειες οδικής χρήσης για:


  μεταφορείς «Γ»,
  ιδιωτικά λεωφορεία,
  αστικά, αγροτικά και υπεραστικά ταξί,
  οχήματα διεθνών οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό,
  ιδιωτικά λεωφορεία σε πολύτεκνες οικογένειες, και
  και να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των επαγγελματιών οδηγών με βάση τον περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμο.

  Η Αρχή Αδειών απαρτίζεται από ένα πρόεδρο και οκτώ μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο μέχρι τριών ετών.

  Κάθε απόφαση της Αρχής Αδειών δύναται να προσβληθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σ΄ αυτόν της απόφασης.

  Οι αποφάσεις της Αρχής Αδειών, με τις οποίες χορηγούνται άδειες οδικής χρήσης, δεν καθίστανται εκτελεστές αν δεν περάσει η χρονική προθεσμία των είκοσι ημερών προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών και, σε περίπτωση άσκηση προσφυγής, πριν την έκδοση απόφασης.

Διευθυνση

Θεμιστοκλή Δέρβη 46,
Medcon Tower,

5ος όροφος, Γρ. 501
1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Email

aadeion.admin@mcw.gov.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

00357 22 433841

ΦΑΞ

00357 22 305432