mtcw


Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης έδωσε σήμερα συνέντευξη Τύπου στην οποία έγινε ανασκόπηση του έργου που έγινε κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για τον επόμενο χρόνο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Νικολαΐδης ανακοίνωσε αρχικά μια πρόσφατη εξέλιξη που αφορά την κοινωνία της πληροφορίας: «Στην Κύπρο υπάρχουν 354 κοινότητες από τις οποίες οι 153 δηλαδή οι μισές περίπου - μία στις δύο – δεν έχουν ευρυζωνική κάλυψη είτε γιατί είναι μικρές κοινότητες είτε γιατί είναι απομακρυσμένες. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι των 153 αυτών κοινοτήτων δεν έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 25 από αυτές έχουν δημοτικά σχολεία, άλλες τόσες έχουν ιατρικά κέντρα και κέντρα νεότητας. Αυτό κατά την άποψή μας αποτελεί μια καθαρά κοινωνική αδικία. Και αυτή την αδικία το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σκοπεύει να τη διορθώσει το συντομότερο. Ως αρμόδιο Υπουργείο της κοινωνίας της πληροφορίας – όπως γνωρίζετε το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του ανέθεσε τα καθήκοντα αυτά στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων – αποφασίσαμε να καλύψουμε όλα αυτές τις κοινότητες με δορυφορική ευρυζωνική κάλυψη. Οι 153 αυτές κοινότητες θα έχουν γρήγορο ίντερνετ μέσω δορυφόρου. Η κάλυψη των εξόδων θα γίνει μέσα από τη δυνατότητα που προσφέρει το συμβόλαιο με την Ηellas Sat, το οποίο υπογράφηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2008. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο οργανισμός αυτός θα παρέχει υπηρεσίες τέτοιου είδους καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Όταν λέμε ότι θα καλύψουμε αυτές τις κοινότητες εννοούμε και από πλευράς εγκατάστασης εξοπλισμού, αλλά και από πλευράς λειτουργικών εξόδων. Η εγκατάσταση θα αρχίσει άμεσα και εφόσον συνεννοηθούμε με την Ένωση Κοινοτήτων. Συγκεκριμένα, μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε συνάντηση στο Υπουργείο μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει σε κάθε κοινότητα. Ασφαλώς θα δώσουμε προτεραιότητα σε κοινότητες όπου υπάρχουν δημοτικά σχολεία. Στόχος είναι όπως εντός του επόμενου εξαμήνου καλύψουμε και τις 153 κοινότητες που αυτή τη στιγμή στερούνται αυτής της υπηρεσίας.

Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα έμπρακτο και ουσιαστικό μέτρο στήριξης της υπαίθρου. Η ύπαιθρος δεν στηρίζεται με λόγια. Η ύπαιθρος στηρίζεται με έργα. Θεωρώ ότι είναι εθνικής σημασίας η στήριξη της υπαίθρου και αυτό πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους: οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και για λόγους συνέχισης της προοπτικής της χώρας μας.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη μικρή αναφορά στην ύπαιθρο με ακόμα δύο στοιχεία. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της διακηρυγμένης πολιτικής της Κυβέρνησης Χριστόφια για ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της υπαίθρου, προχωρεί στο δικό του τομέα να στηρίξει την ύπαιθρο μέσα από δύο δέσμες, δύο πυλώνες: της οδικής στήριξης και της συγκοινωνιακής στήριξης. Έμπρακτα η ύπαιθρος θα στηριχθεί στο βαθμό που θα δημιουργηθούν δρόμοι που θα ενώνουν τις κοινότητες της υπαίθρου με τις πόλεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερα, τουλάχιστον, μεγάλα οδικά έργα. Πρόκειται για το δρόμο Λεμεσού-Σαϊττά, το δρόμο Πάφου – Πόλης, το δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου και το δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου. Μέσα από αυτά τα μεγάλα οδικά έργα, ελπίζουμε ότι πραγματικά θα δοθεί νέα ώθηση και στήριξη στην ύπαιθρο.

Ασφαλώς, το δεύτερο μεγάλο έργο μέσα από το οποίο θα στηριχθεί η ύπαιθρος είναι η συγκοινωνιακή στήριξη με το νέο σχέδιο των δημόσιων συγκοινωνιών που στοχεύουμε να αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2009. Κατά κύριο λόγο θα υπάρξει πυκνή, τακτική και αποτελεσματική συγκοινωνιακή σύνδεση των κοινοτήτων της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα, ώστε πραγματικά να ξέρει κάποιος, είτε μένει στην ύπαιθρο, είτε επιθυμεί να επανέλθει στην ύπαιθρο ότι θα έχει άμεση και τακτική δυνατότητα συγκοινωνίας με την ύπαιθρο.

Έχει ήδη εγκριθεί το σχετικό κονδύλι των 7 εκ. ευρώ, το οποίο στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας και ειδικότερα του κατασκευαστικού τομέα θα διατεθεί σε 340 κοινότητες. Είναι η πρώτη, ίσως, φορά που όλες ανεξαίρετα οι κοινότητες της Κύπρου θα λάβουν – ανάλογα με το έργο - ένα σχετικό κονδύλι από 5.000 ευρώ έως 25.000 – 30.000 ευρώ για να εκτελέσουν οι ίδιες ένα συγκεκριμένο έργο.

Μεθαύριο Πέμπτη θα δώσουμε στην ηγεσία της Ένωσης Κοινοτήτων κατάλογο των κοινοτήτων και των συγκεκριμένων έργων που το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα χρηματοδοτήσει.

Οι δημοσιογράφοι έχουν στα χέρα τους ένα κείμενο από 33 σελίδες μέσα στις οποίες θεωρήσαμε σωστό και πρέπον να παραθέσουμε πλήρη και λεπτομερειακό απολογισμό του τι έγινε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και στα Τμήματα τον τελευταίο χρόνο και τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Θεωρήσαμε ορθό και πρέπον να παρουσιάσουμε πλήρη στοιχεία, κονδύλια, ημερομηνίες, αποφάσεις, προβλήματα, προβληματισμούς, στόχους και όραμα, ώστε να ξέρετε τι έχει κάνει το Υπουργείο και τι προτίθεται να κάνει. Την αξιολόγηση αυτού του έργου θα την κάνει η κυπριακή κοινωνία και έτσι δεν θα σχολιάσω με οποιοδήποτε επίθετο το έργο που έχει παραχθεί».

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε επιγραμματικά σε κάποιους τομείς στους οποίους το Υπουργείο αφιέρωσε τη δραστηριότητα και την προσοχή του.

«Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αποτελείται από οκτώ Τμήματα και έτσι έχει οκτώ τομείς αρμοδιοτήτων. Οι δύο μεγάλοι πυλώνες του Υπουργείου είναι από τη μια οι συγκοινωνίες και από την άλλη τα έργα. Οι βασικοί στόχοι τους οποίους προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αφορούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Υπουργείου. Θα μπορούσα να πω ότι οι δύο στόχοι οι οποίοι απορρόφησαν τη μεγαλύτερη μας ενέργεια φυσιολογικά, χωρίς να υποτιμώ τους υπόλοιπους στόχους ήταν:

- η προώθηση μιας νέας πολιτικής επίσπευσης και εκτέλεσης έργων
- η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών


Άλλοι τομείς ήταν:

- το κυκλοφοριακό
- ο εκσυγχρονισμός των Τμημάτων του Υπουργείου
- το μέγα θέμα της Οδικής Ασφάλειας
- η Εμπορική Ναυτιλία
- οι Επικοινωνίες και η Κοινωνία της Πληροφορίας
- οι Αρχαιότητες
- οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
- η επιτήρηση της αγοράς σε ό,τι αφορά στα ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα
- η χρηστή Διοίκηση στη διαχείριση όλων αυτών των έργων


Τα Δημόσια Έργα έχουν να διαχειριστούν τα επόμενα τρία χρόνια ένα προϋπολογισμό της τάξης των 300 εκ. ευρώ. Το θέμα δεν είναι να σκεφτεί κανείς έργα. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλά έργα με προϋπολογισμούς που να υπερβαίνουν ακόμα και αυτό το ποσό. Το θέμα είναι πώς αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν αποτελεσματικά. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Σε αυτή την πρόκληση, σε αυτή την προσπάθεια σύμμαχοι μας είναι, ασφαλώς, οι καλές προθέσεις των Λειτουργών, των συνεργατών μας και η προθυμία και εργατικότητά τους. Μεγάλος εχθρός είναι η γραφειοκρατία με ό,τι αυτό σημαίνει. Γραφειοκρατία σημαίνει κακές διαδικασίες και πεπαλαιωμένες νοοτροπίες. Αυτός είναι ο μεγάλος μας εχθρός τον οποίο καλούμαστε να πατάξουμε αποτελεσματικά, ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τα αναπτυξιακά δημόσια έργα με τρόπο που να αρχίζουν εγκαίρως και να τελειώνουν γρήγορα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση η οποία είναι διαχρονική και αναδεικνύεται, ασφαλώς, μέσα στη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσα από τους οποίους προσπαθούμε να επισπεύσουμε ή να ικανοποιήσουμε αυτό το στόχο της έγκαιρης έναρξης και της γρήγορης ολοκλήρωσης των έργων. Αναφέρω μόνο πέντε τομείς στους οποίους προσπαθούμε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ο ένας τομέας είναι η επαρκής στελέχωση. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε η ανάλογη στελέχωση στα Τμήματα.

Δεύτερος τομέας είναι η απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν κυβερνητικά Τμήματα. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν και πρέπει να απλοποιηθούν είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση είτε με νομοθετική ρύθμιση. Πολλά πράγματα που γίνονται διαδοχικά μπορούν να γίνουν παράλληλα ώστε να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.
.

Ο τρίτος τομέας είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος και η διασύνδεση των έργων με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και σημειώνονταν καθυστερήσεις και ο ένας έριχνε την ευθύνη στον άλλο.

Ο τέταρτος τομέας είναι η αξιοποίηση νέων μεθόδων εκτέλεσης έργων όπως είναι η μελέτη/κατασκευή, μελέτη/κατασκευή μακροχρόνια συντήρηση – ενοικιαγορά. Το κτήριο για παράδειγμα στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, είναι κλασσικό παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στην ώρα της πολύ πιο φθηνά από ό,τι ενδεχομένως αν εκτελείτο με την παραδοσιακή μέθοδο. Το κύριο όμως είναι ότι παραδόθηκε γρήγορα και εγκαίρως.

Ο τελευταίος τομέας είναι η εισαγωγή νέων όρων ρυθμίσεων στα συμβόλαια ούτως ώστε αυτοί να μην αποτελούν εμπόδιο στη γρήγορη εκτέλεση των έργων.

Οι βασικοί τομείς που απασχόλησαν τα Δημόσια Έργα σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική είναι η σύνδεση της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα, η ολοκλήρωση βασικών οδικών αρτηριών μέσα στις πόλεις. Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε πάνω στη βασική οδική υποδομή τα μεγάλα μας σχέδια για τις δημόσιες συγκοινωνίες και την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Επίσης, είναι τα δημόσια κτήρια, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και τα θαλάσσια έργα.

Σ΄ ό,τι αφορά στις βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων, επιγραμματικά αναφέρω τις έξι λωρίδες του δρόμου Λευκωσίας – Αλάμπρας, τον κόμβο του ΓΣΠ, τον κόμβο της Λεωφόρου Σταυρού, τον κάθετο δρόμο του λιμανιού της Λεμεσού, τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου, το δρόμο της 1ης Απριλίου που συνδέει τη Δερύνεια με το Παραλίμνι και το βόρειο παρακαμπτήριο της Πάφου. Πρόκειται για μια σειρά από έργα που καλύπτουν όλη την Κύπρο.

Σ΄ ό,τι αφορά στα δημόσια κτήρια υπάρχει νέα πολιτική: εκεί που μια Υπηρεσία ή ένα Υπουργείο έχει εξασφαλίσει χώρο και ένα βασικό κτηριολογικό πρόγραμμα τότε, είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα προχωρούμε σε διαδικασία απόκτησης ιδιόκτητης στέγης γι΄ αυτές τις Υπηρεσίες. Πληρώνουμε τεράστια κονδύλια κάθε χρόνο για ενοικίαση τόσο γραφειακών χώρων όσο και χώρων υποδομής και υποστήριξης για τα Υπουργεία. Αναφέρω τη Βουλή των Αντιπροσώπων – ένα νέο κτήριο ενός προϋπολογισμού της τάξης των 80 εκ. ευρώ. Έχουν ήδη αρχίσει οι διαδικασίες και δημοσιεύθηκαν διεθνείς προσφορές πρόσφατα. Αναφέρω το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πάρθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο η απόφαση για δρομολόγηση αυτού του μεγαλεπήβολου πραγματικά έργου που θα αποτελέσει στολίδι για την Κύπρο και για τις αρχαιότητές μας. Εντός του χρόνου θα κηρυχθεί η διαδικασία προσφορών για το διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Αναφέρω, επίσης, τα κτήρια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ουσιαστική αναβάθμιση του υφιστάμενου Συνεδριακού Κέντρου όπως επίσης και τη βελτίωση των υποδομών στο «Φιλοξένια» για να φιλοξενήσουμε, όσο το δυνατόν στο πλαίσιο μιας αποδοτικής από οικονομικής πλευράς, αλλά και από χρονικής, την Προεδρία της ΕΕ.

Αναφορικά με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα σημειώνω το αεροδρόμιο Πάφου ενώ δρομολογείται το αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα εγκαίνια του θα γίνουν αρχές Νοεμβρίου. Είναι, επίσης, η ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. Ολοκληρώνονται, ελπίζω, σύντομα οι διαδικασίες. Αναφέρω, επίσης, τον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και τα θαλάσσια έργα στον Κάτω Πύργο, τη Γεροσκήπου, τα Περβόλια και την Πόλη Χρυσοχούς που στόχο έχουν να σταματήσει η διάβρωση.

Κάποιο από τα θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εκτός από την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι οι δορυφορικές συνεργασίες με τη Hellas Sat και με την Overhorizon. Υπάρχει, επίσης, μια τρίτη εταιρεία η οποία αναμένεται σύντομα να υπογράψει συμβόλαιο με την Κυπριακή Δημοκρατία για αξιοποίηση των δορυφορικών μας πόρων. Αναφέρω, επίσης, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, το πρόγραμμα Galileo, την αίτηση για ένταξη μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Μετά από πέντε χρόνια προβληματισμού και αναποφασιστικότητας, επιτέλους αποφασίσαμε να υποβάλουμε αίτηση και είμαστε ήδη στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαστήματος.

Αναφορικά με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχω ήδη αναφέρει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σημειώνω, επίσης, τα στέγαστρα των αρχαιολογικών χώρων στην Κάτω Πάφο και ένα πρωτοποριακό σχέδιο ψηφιοποίησης των αρχαιολογικών πληροφοριών.

Το μείζον θέμα που απασχολεί το Υπουργείο και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι η μετεξέλιξή του σε ένα οργανισμό ευέλικτο, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ακόμα καλύτερα και να συνεχίσει τις ουσιαστικές βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια για να μπορέσει να διαδραματίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά το σημαντικότατο ρόλο του στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει οριστικοποιηθεί το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων αυτού του ανεξάρτητου φορέα. Με χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνονται οι διαδικασίες της διευκρίνισης των αρμοδιοτήτων του νέου φορέα της ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και την εποπτεία των αεροπορικών εταιρειών σ΄ ό,τι αφορά στη νηολόγηση, την αεροπλοϊμότητα, την αδειοδότηση, τις πτητικές επιχειρήσεις. Βασικά μιλούμε για την ασφάλεια πτήσεων και με το Υπουργείο να διατηρεί τον έλεγχο και την εποπτεία, τη ρύθμιση και την εποπτεία όλων αυτών των Υπηρεσιών όπως επίσης και αρμοδιότητες σε θέματα εθνικής πολιτικής, σε θέματα διεθνών σχέσεων και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Λήφθηκε, επίσης, μια δεύτερη απόφαση χθες και θα δρομολογηθεί το συντομότερο, η μεταβίβαση ευθυνών από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων μέχρι να ολοκληρωθεί η απεξάρτηση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας μέσα από τη διευθέτηση αυτών των αρμοδιοτήτων. Θα προχωρήσουμε άμεσα στη μεταβίβαση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της ευθύνης για τη ρύθμιση και την εποπτεία τόσο των μέτρων αεροπορικής ασφάλειας όσο και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας: ρύθμιση και εποπτεία. Αυτό ασφαλώς θα γίνει μέσα από συνεννόηση τόσο με τη Νομική Υπηρεσία όσο και με την ΠΑΣΥΔΥ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο βαθμό που αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν τους εργαζόμενους με τους οποίους είμαστε σε διάλογο και, ασφαλέστατα, αναμένουμε ότι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθειά μας γιατί και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θέλουν την αναβάθμιση της δικής τους υπηρεσίας.

Αναφέρω, επίσης, την τεχνολογική αναβάθμιση που κατόρθωσε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας μέσα από το πρόγραμμα LEFCO, το καινούργιο κτήριο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, το δεύτερο ραντάρ στα Κιόνια, τη συμμετοχή μας στο BLUE MED, στο πρόγραμμα για το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και την ανάδειξη του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου ως Κέντρου Αεροπορικών Μεταφορών. Πρόσφατα είχαμε την πραγματοποίηση στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την ασφάλεια των πτήσεων που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός.

Η Εμπορική Ναυτιλία είναι ένας τομέας όπου η Κύπρος νιώθει περήφανη. Η Εμπορική Ναυτιλία προσδίδει στην Κύπρο κύρος και αναγνώριση διεθνώς. Είμαστε μια χώρα που μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι είμαστε δέκατοι στον κόσμο σε ό,τι αφορά στην Εμπορική Ναυτιλία και τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λεμεσός είναι, ίσως, το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο. Αυτό προσφέρει και οικονομικά έσοδα στο κράτος, αλλά και ασφαλώς και μια διεθνή αναγνώριση.

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις καινοτομίες του στα Συστήματα Ιχνηλασιμότητας, το Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη και την προσπάθεια του να εγκαινιάσει ταχυδρομικά γραφεία στην ύπαιθρο βρίσκεται επίσης στη διαδικασία απεξάρτησης του σε ένα ημικρατικό οργανισμό για να μπορέσει να διαδραματίσει με τρόπο ανταγωνιστικό το ρόλο του μέσα στο νέο φιλελευθεροποιημένο περιβάλλον.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει επιφορτιστεί με το μέγα έργο της μετάβασης στη νέα εποχή των δημόσιων μεταφορών. Είστε όλοι ενήμεροι για το όραμά μας, για το σχέδιο μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ουσιαστικής αναβάθμισης των οδικών μεταφορών. Είμαστε στα τελικά στάδια αυτού του σχεδίου. Μέσα από τη νομική επεξεργασία και διευκρίνιση του νομικού πλαισίου, μέσα από τον κοινωνικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες του κλάδου και μέσα από το διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς στοχεύουμε, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, να αξιοποιήσουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που υπάρχει για να προχωρήσουμε με τη διαδικασία ανάθεσης, να αξιοποιήσουμε τους υφιστάμενους επαγγελματίες για να προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα εποχή για τις συγκοινωνίες, όπου μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα με πυκνές διαδρομές, αποτελεσματικά ωράρια και καινούργια λεωφορεία να δώσουμε στον πολίτη αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος πολίτης: αποτελεσματικές δημόσιες συγκοινωνίες για να μπορέσει να αφήσει το ιδιωτικό του όχημα στο σπίτι και να λειτουργήσει πιο σωστά οικονομικά, περιβαλλοντικά και πιο άνετα. Παρόλο που ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί εμπλέκονται σ΄ αυτόν μια σειρά από παράγοντες, είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι το όραμά μας για νέες αναβαθμισμένες δημόσιες συγκοινωνίες θα το συμμεριστούν εμπράκτως όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα σε αυτό το στόχο. Η πολιτική απόφαση είναι δεδομένη και η πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε σκληρά μέχρι να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο στην ώρα που πρέπει να υλοποιηθεί.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο χρόνο που διέρρευσε, έχει να επιδείξει μια σειρά από σημαντικά έργα και αποφάσεις τόσο όσον αφορά στη σύνδεση των πόλεων μας με τα αεροδρόμια, την επέκταση της δωρεάν μεταφοράς μαθητών και στις αστικές περιοχές. Σήμερα, στις αγροτικές και αστικές περιοχές διακινούνται δωρεάν περίπου 30.000 μαθητές. Αναφέρω, επίσης, τα διάφορα σχέδια που έχουν σχέση με τα ειδικά δρομολόγια, κυρίως αυτά που αφορούν στη σύνδεση των κοινοτήτων με περιφερειακά νοσοκομεία. Υπάρχουν τρία τέτοια σχέδια: ένα για το νοσοκομείο Κυπερούντας, ένα για το νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς και ένα για το νοσοκομείο του Πύργου. Σημειώνω, επίσης, το πρωτοποριακό σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Υπηρεσιών, με κύριο τομέα ευθύνης την επιτήρηση της αγοράς και τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας γιατί αφορά τους καταναλωτές και την ασφάλειά τους.

Δεν θα μπορούσα να μην κάνω μνεία στη Διεύθυνση Ελέγχου η οποία αποτελεί σημαντική παράμετρο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για πρωτοβάθμιο, αλλά και δευτεροβάθμιο, εκ των υστέρων, έλεγχο σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου. Το έργο της Υπηρεσίας αυτής έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα με την εμπλοκή τους σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ελέγχου του Τμήματος Δημοσίων Έργων στην τεράστια προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα αναπτυξιακά έργα που έχουμε μπροστά μας.

Μέχρι να μπορέσουμε να «κτυπήσουμε» αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις δημόσιες συγκοινωνίες, θα πρέπει κάποια έργα άμεσα και μεσοπρόθεσμα να ολοκληρωθούν. Αυτά θα μας δώσουν εκείνες τις μικρές ανάσες για να αντέξουμε μέχρι την έναρξη του νέου προγράμματος, αλλά και μέχρι να φθάσει το πρόγραμμα αυτό σε σημείο που να μεταφέρει ένα ικανό αριθμό επιβατών, ώστε ουσιαστικά, να απαμβλύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα έργα τα οποία επέφεραν σημαντικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα στην είσοδο της Λευκωσίας.

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας έχει να επιτελέσει ένα τεράστιο έργο και πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν τα πρώτα δείγματα ό,τι τα οδικά δυστυχήματα είναι αποτρέψιμα. Ασφαλώς είμαστε ακόμη πολύ ψηλά σε ότι αφορά τους αριθμούς των θυμάτων, όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή από του να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όλα αυτά τα οδικά δυστυχήματα, ειδικά για τους νέους έχει συσταθεί μια εθνική επιτροπή για μείωση των οδικών δυστυχημάτων στη βάση μελέτης που ετοίμασε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υπάρχουν, επίσης, διάφορες δράσεις που καλύπτουν τόσο τα μελανά σημεία των δρόμων όσο και τη διαφώτιση και την αστυνόμευση. Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να συμβάλουν στο στόχο της μείωσης των οδικών δυστυχημάτων στην Κύπρο.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή: Είναι η ανακήρυξη του 2009 από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ως έτους προσβασιμότητας με στόχο να κάνουμε, από δικής μας πλευράς, ό,τι μας αναλογεί αναφορικά με τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στα εμποδιζόμενα άτομα. Έχουμε προχωρήσει στον καταρτισμό επιτροπής και κάποιων προγραμμάτων για το σκοπό αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Υπουργός τόνισε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί αποτελεσματικά χωρίς την λειτουργία αποτελεσματικών δημόσιων συγκοινωνιών. «Αυτό είναι το μείζον και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Πουθενά δεν λύθηκε το κυκλοφοριακό χωρίς δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το θέμα της αστικής κινητικότητας, του προβλήματος του κυκλοφοριακού στις αστικές περιοχές είναι πολύπλευρο ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια σειρά από μέτρα είτε αυτά αφορούν χώρους στάθμευσης, ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, μονοδρομήσεις, λωρίδες ειδικής κυκλοφορίας και ειδικές ρυθμίσεις. Πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώνεται σύντομα η μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, όπου μέσα από μια σειρά ζητήματα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό μέχρι την τελική του λύση. Αυτό θα γίνει μέσα από τις δράσεις που σας ανάφερα πριν λίγο. Κάποιοι δρόμοι θα πρέπει να μονοδρομηθούν. Ελπίζουμε ότι σε όλους τους δρόμους που είναι 'δύο συν δύο' ή και στους μονοδρόμους που έχουν δύο λωρίδες θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να προωθήσουμε την αρχή της λωρίδας ειδικών χρήσεων: μία λωρίδα θα δοθεί αποκλειστικά για λεωφορεία, ταξί, άλλα δημόσια μέσα μετακίνησης και ιδιωτικά οχήματα που μεταφέρουν πέραν των δύο επιβατών» ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ταλαιπωρία που προκαλείται στο κοινό από την κατασκευή διαφόρων έργων στις πόλεις, ο κ. Νικολαΐδης είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ναι υπήρξε ένα πρόβλημα κυρίως το καλοκαίρι που πέρασε όταν άρχισε μια σειρά από έργα ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος και απαραίτητος συντονισμός. Αυτό προσπαθήσαμε να το λύσουμε μέσα από την εμπλοκή των Δημοσίων Έργων και σε συνεργασία με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Υπηρεσίες. Αυτό είχε αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη έκλεισε το πρώτο τμήμα πριν από τα Χριστούγεννα. Με ενέργειες του Τμήματος Δημοσίων Έργων κατατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή αλλαγών και επιλύσεων πρόταση με βάση την οποία θα ολοκληρωθεί η Θεμιστοκλή Δέρβη πριν το Πάσχα, ενώ υπό κανονικές συνθήκες αυτό θα γινόταν τον Μάιο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια που φέρνει αποτελέσματα, όμως το πρόβλημα είναι αρκετά οξύ και δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο με μια ενέργεια ή με κάποιες ενέργειες θα λυθεί οριστικά».

Σε ερώτηση για την πορεία υλοποίησης του λιμανιού και της μαρίνας στη Λάρνακα, ο κ. Υπουργός είπε: «Θεωρούμε ότι η ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της Μαρίνας στην Λάρνακα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την επαρχία της Λάρνακας, αλλά και για όλη την Κύπρο. Πρόκειται για ένα έργο υποδομής που πραγματικά θα μπορεί να στηρίξει και τη Λάρνακα και την Κύπρο. Στη σημερινή συγκυρία της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να συμβάλει πολύ αποτελεσματικά στην απάμβλυνσή της. Ωστόσο, υπάρχουν οι διαδικασίες και οι θεσμοί τους οποίους κανείς δεν μπορεί να υπερβεί και να αγνοήσει. Η όλη διαδικασία, μετά την απόφαση της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, βρίσκεται στη διαδικασία ώστε η Ad Hoc Επιτροπή να κάνει την εισήγησή της στο Συμβούλιο Προσφορών για να παρθεί η τελική απόφαση, η οποία και πάλι θα είναι υπό την κρίση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, γιατί τέτοιου είδους έργα δεν μπορούν να καθυστερούν».

Σε ερώτηση για καταγγελίες εργολάβων κατασκευαστικών έργων ότι ορισμένοι απολύουν Κύπριους εργαζόμενους και εργοδοτούν παράνομα άλλους, ο κ. Νικολαΐδης είπε τα εξής: «Έχω συναντηθεί πρόσφατα και με τις τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχω αλλεπάλληλες επαφές μαζί τους γιατί μας απασχολεί και εμάς το θέμα σε ό,τι αφορά στους πρότυπους όρους του συμβολαίου για την εκτέλεση αυτών των έργων. Συμφωνούμε απόλυτα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι οι εταιρείες, οι εργολήπτες οι οποίοι θα εκτελούν έργα του δημοσίου θα πρέπει να τα εκτελούν κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με τη νομοθεσία, η οποία είναι σαφέστατη και προδιαγράφει και επιβάλλει σε αυτούς τους εργοδότες να τηρούν όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας αναφορικά με εργοδότηση οποιωνδήποτε παράνομων εργατών».

Σε ερώτηση για το χρόνο που απομένει σ΄ ό,τι αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου για τις δημόσιες συγκοινωνίες ο κ. Νικολαΐδης είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πρόκειται πράγματι για ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, όμως τίποτε δεν έγινε στον τόπο μας χωρίς χρονική πίεση. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε γιατί πρόκειται για ένα σωστό σχέδιο».

Σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων κ. Σάββα Σάββα, ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την έμπρακτη υποστήριξη της υπαίθρου με το πρόγραμμα που αφορά στην εγκατάσταση του διαδικτύου σε όλες, ουσιαστικά, τις κοινότητες της Κύπρου.