mtcw


Εκλεκτοί συμμετέχοντες και προσκεκλημένοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που, έστω εξ αποστάσεως, χαιρετίζω την έναρξη των διαδικτυακών ημερίδων που διοργανώνει το ΕΤΕΚ με θέμα την εκπαίδευση των μηχανικών στη διατήρηση, αποκατάσταση και προβολή των μνημείων και των παραδοσιακών κτισμάτων. Το έργο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας και το επαγγελματικό σώμα όλων των μηχανικών του τόπου μας, είναι σημαντικότατο. Το γεγονός ότι προάγει την επιστημονική, τεχνική και παραδοσιακή γνώση για τα μνημεία και την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική - όπως διαφαίνεται μέσα από τη διοργάνωση αυτής της σειράς διαλέξεων - το καθιστά αρωγό στο πολύπλευρο και πολύτιμο έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το οποίο αποτελεί μέρος του δικού μας Υπουργείου.

Αποστολή του Υπουργείου μου δεν είναι μόνο η εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση των μεταφορών και των υποδομών, αλλά η αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πόρους της χώρας μας. Διαχρονικά, το Υπουργείο μας, συμπορευόμενο με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχει αποδείξει ότι εργάζεται σταθερά με κεντρικό άξονα τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Κύπρου και την ανάδειξή της διεθνώς.

Έχοντας υπό την ευθύνη μου ένα Υπουργείο το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, είναι πεποίθησή μου ότι ο πρωταρχικός παράγοντας για επίτευξη μιας βιώσιμης αλλαγής, είναι η προστασία και διατήρηση των αξιών που πρεσβεύει η αρχαιολογική μας κληρονομιά. Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μας είναι η βάση για την ανάπτυξη που επιθυμούμε και γι’ αυτό οφείλουμε να διαχειριζόμαστε τον αρχαιολογικό μας πλούτο με σεβασμό, γνώση και όραμα, καθότι αποτελεί τη ζωντανή μαρτυρία όσων μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Στη βάση αυτού του οράματος, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα για τη διαχείριση, προστασία, συντήρηση, έρευνα και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, κατευθύνει τις στρατηγικές του επιδιώξεις, με στόχο τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις οικονομικο-κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες διαφορετικών περιόδων. Οι θεματικές που θα εξετάσουν αυτές οι διαδικτυακές ημερίδες, από την ιστορία και θεωρία της συντήρησης και της αποκατάστασης, μέχρι την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης ενός μνημείου, την τεκμηρίωση, τη δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων και μελετών αποκατάστασης, αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το σημαντικό αυτό έργο διαφαίνεται μέσα από τις συστηματικές συντηρήσεις, τη δημιουργία έργων υποδομής και αναβαθμίσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ώστε να καταστούν προσβάσιμα για ολόκληρη την κοινωνία.

Προωθείται επίσης, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών και νομοθεσιών, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων με την ενεργή παρουσία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε παγκόσμιους οργανισμούς και φόρα και με τις ερευνητικές του συνεργασίες, επιδιώκει να θέσει τις βάσεις για αντιμετώπιση των κινδύνων που στις μέρες μας απειλούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως είναι η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, οι συνέπειες των πολεμικών συρράξεων, η οικονομική κρίση, οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη ανίχνευσης των φθοροποιών στοιχείων στα μνημεία.

Σε αυτά τα πλαίσια, είναι εξαιρετικής σημασίας όπως όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με την πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαίτερα με τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών οικιών, εργαστούν από κοινού, με γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας και ακεραιότητας τόσο των κτισμάτων, όσο και του περιβάλλοντα χώρου. Εξαιρετικής σημασίας είναι, επίσης, η διάσωση της παραδοσιακής γνώσης γύρω από μεθόδους και τεχνικές συντήρησης, ώστε να επιτύχουμε αυτή τη συνέχεια από γενιά σε γενιά προς όφελος εν τέλει ολόκληρης της κοινωνίας. Σε αυτή τη βάση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου όσων εργάζονται για τη διάσωση των μνημείων, της παράδοσης και της κληρονομιάς μας, εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση αυτών των ημερίδων. Είμαι βέβαιος ότι παρόλο που η πανδημία επιβάλλει τη διεξαγωγή τους διαδικτυακά, θα ενισχύσουν τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ.