mtcw


Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, μέσα από την οποία θα σας παρουσιάσουμε το «Σχέδιο Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023».

Προσπάθεια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων είναι η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως ασφαλούς και αξιόπιστου μέσου διακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας. Η ποδηλασία προάγει την αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και τη βελτίωση της υγείας, μειώνει τους αέριους ρύπους, μειώνει τον αστικό θόρυβο, εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η προσπάθεια αυτή, δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ, για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, όπως δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η Κύπρος έχει τον πιο πάνω στόχο ως εθνικά και νομικά δεσμευτικό. Από τους τομείς εκτός των Συστημάτων Εμπορίας Εκπομπών (Emissions Trading Systems ETS), οι εκπομπές CO2 ανέρχονται στα 4 εκ. τόνους ετησίως από τις οποίες το 49% προέρχονται από τις Μεταφορές.

Είναι έκδηλο ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την έχει ο τομέας των Μεταφορών και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Στα μέτρα και πολιτικές που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου 2020, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν, είναι και η «μετατόπιση οχηματικών διακινήσεων σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς μέσω πολιτικών και μέτρων».

Με βάση την αλλαγή του ισοζυγίου στον τρόπο διακίνησης, με τη μείωση της χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων, συνάγεται ότι επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός από τη συμβατική προσέγγιση στον σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών, προς μια νέα προσέγγιση προσανατολισμένη στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της ήδη υπάρχουσας υποδομής, και στη μεταστροφή στα βιώσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στην ήπια και ενεργή διακίνηση που είναι η ποδηλασία αλλά και η βάδιση. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων εργάζεται επισταμένα για αναδιαμόρφωση των δημοσίων συγκοινωνιών. Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, με τις μικρές αποστάσεις και το μεσογειακό κλίμα, το ποδήλατο μπορεί να καταστεί εναλλακτική επιλογή διακίνησης, πέραν από μέσο άθλησης και ψυχαγωγίας.

Ωστόσο, η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πρόσφατης πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης της, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της ποδηλατοκίνησης, ως αντιστάθμισμα στην απώλεια δυνητικών διακινήσεων με το λεωφορείο.

Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, έχει συσταθεί με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73/2016 στις 18 Ιανουαρίου 2016, το Συμβούλιο Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για χάραξη της γενικότερης πολιτικής για την ποδηλασία. Έχει ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 (Ν.19(Ι)/2018). Επίσης, έχει αναθεωρηθεί ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με ειδικό κεφάλαιο για την οδήγηση με ποδήλατο και έχουν υιοθετηθεί νέα πρότυπα σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης του ποδηλάτου, το Υπουργικό Συμβούλιο, στην συνεδρία του ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, ενέκρινε στην ολότητα του το Σχέδιο που έχει υποβάλει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το οποίο αφορά σε πακέτο 17 δράσεων για την περίοδο 2021-2023, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα € 4 εκ. περίπου.

Πέραν από τα πιο πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υλοποιεί επιπρόσθετα έργα και δράσεις από κρατικούς πόρους και παράλληλα διεκδικεί και κονδύλια από την ΕΕ για την περαιτέρω υλοποίηση έργων.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κα Εύη Αναγιωτού και την ομάδα της στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, καθώς επίσης και στα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου που έχουν συνεισφέρει στην ετοιμασία αυτού του ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Χρήσης του Ποδηλάτου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο Ποδηλασίας Λευκωσίας και Πρέσβειρα Οδικής Ασφάλειας κα Μαρίνα Κυριάκου, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Γιώργο Γεωργίου, καθώς επίσης τους άλλους φορείς και οργανωμένα σύνολα για τη στήριξη των πρωτοβουλιών του Υπουργείου και προσμένω στην περαιτέρω μεταξύ μας εποικοδομητική συνεργασία, καθότι ο στόχος και το όραμα είναι κοινός που δεν είναι άλλος από την εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως ασφαλές, υγιεινό και αξιόπιστο μέσο διακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας.