mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοράκου. Γιορτές σαν και αυτή αποτελούν αναγκαίο καλό στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, καθώς προσφέρουν χαρά και αισιοδοξία στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες και σε όλους τους επισκέπτες.

Ως Κυβέρνηση έχουμε καθήκον την προστασία και στήριξη της κυπριακής υπαίθρου και των ανθρώπων της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι οι δράσεις και οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης οι οποίες αφουγκράζονται τις ανάγκες του πολίτη.

Φίλες και φίλοι,

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και γενικότερα η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έχει αποδείξει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στην κοινότητα σας. Η Κοινότητα Κοράκου ανήκει στο σύμπλεγμα Σολέας και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θεωρεί ως κυριότερο στόχο για αναβάθμιση της περιοχής την ολοκλήρωση των υπόλοιπων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΛευκωσίαςπροςΤρόοδος τα οποία προωθούνται ως εξής:

Τμήμα Αστρομερίτη-Ευρύχου

Η μελέτη για το τμήμα αυτό, μήκους 1,5χλμ περίπου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Μετά την έγκριση του έργου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης και εκπόνηση δέουσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις περιοχές Natura 2000. Λόγω της διέλευσης του δρόμου από περιοχή Natura, εκδόθηκε αρνητική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή στις 22 Φεβρουαρίου 2021. Η Κυβέρνηση, τηρώντας τις διαχρονικές δεσμεύσεις της προς τις κοινότητες της Σολέας και Μαραθάσας, προχώρησε στην λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2021 για υλοποίηση του έργου ως «Έργου Σημαντικού Δημόσιου Συμφέροντος».
Οι σχετικές προσφορές προκηρύχτηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και κατακυρώθηκαν τον Ιούλιο του 2022 έναντι ποσού €88.627.630 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναμένεται η υπογραφή του συμβολαίου περί τα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο του 2022 με διάρκεια τρία χρόνια. 
Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων που έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως προτεραιότητα.

Τμήμα Δένειας-Αστρομερίτη

Για τη Φάση αυτή ολοκληρώθηκε η Προμελέτη του Έργου, η Περιβαλλοντική και Τεχνοοικονομική Μελέτη, τον Οκτώβριο του 2020. Για την περιβαλλοντική μελέτη εκδόθηκε θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή στις 11 Μαΐου 2021.
Στο παρόν στάδιο ετοιμάζεται το Σημείωμα Έργου (PCN) το οποίο στην συνέχεια θα υποβληθεί στην Γενική Διεύθυνση Ανπτυξης για αξιολόγηση. Νοουμένου ότι το έργο τύχει θετικής αξιολόγησης από το Υπουργείο Οικονομικών, θα προωθηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για ετοιμασία των εγγράφων/μελετών για προώθηση της υλοποίησης του έργου. Πρόνοια για την ετοιμασία των εγγράφων περιλήφθηκε στους Προϋπολογισμούς  2022-2025. Ο νέος δρόμος θα είναι μήκους 19χλμ περίπου και το κόστος κατασκευής του θα είναι πέραν των  €100 εκ. Η έναρξη του έργου το τοποθετείται γύρω στο 2026.

Παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων συντηρεί επαρκώς και εκτελεί διάφορα βελτιωτικά έργα καθώς και έργα οδικής ασφάλειας τόσο στο υφιστάμενο δρόμο Λευκωσίας-Τροόδους όσον και στο παλαιότερο που διασχίζει τις Κοινότητες Σολέας, ούτως ώστε να διατηρούνται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Σημειώνεται ότι το οδικό δίκτυο εντός Κοράκου δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Tο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχουν υλοποιήσει και επιχορηγήσει εξολοκλήρου τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της Unesco.Ταυτόχρονα σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανέλαβαν την αμοιβή του φύλακα της εκκλησίας. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα €26.766 για τα τελευταία δύο χρόνια.

Επιπρόσθετα, στη Γαλάτα και συγκεκριμένα στην Εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου, η οποία ανήκει στον κατάλογο εκκλησιών παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τις οποίες ανέλαβε και υλοποίησε εξολοκλήρου το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ύψους €21.884 έχουν γίνει και στην οικία στα τεμάχια 458 και 459 η οποία αποτελεί αρχαίο μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής. Επίσης, στην Ευρύχου, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης του εκθεσιακού χώρου και του κτηρίου του Μουσείου Κυπριακού Σιδηροδρόμου.

Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έχει διαπιστώσει την ανάγκη για ενίσχυση, στήριξη και ανάπτυξη της υπαίθρου. Αποτελεί στόχο του ίδιου του Προέδρου η αναζωογόνηση της υπαίθρου, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες που να επιτρέπουν την προσέλκυση νέων οικογενειών, επενδυτών και επιχειρηματιών όχι μόνο για μόνιμη διαβίωση αλλά και για επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το 2019, για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, με στόχο να δοθεί ουσιαστική στήριξη στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τουριστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά. Η στρατηγική της Κυβέρνησης έχει ως στόχο τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου και την αναγέννηση της ορεινής Κύπρου.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την τριετία 2022-2024 για αναπτυξιακά έργα σε Κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών ξεπερνά τα €370 εκατομμύρια, ποσό αυξημένο κατά €125 εκατομμύρια σε σύγκριση με την τριετία 2019-2021. Σημαντικά έργα οδικού δικτύου που αποτελούσαν πάγια και διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων της υπαίθρου και των ορεινών Κοινοτήτων, συνολικού ύψους €350 εκατομμυρίων, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης προς όφελος της ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Επίσης, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συμβάλλει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών ασφάλειας στις ορεινές περιοχές και συνδράμει με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, εκεί και όπου ζητείται, για την δημιουργία καινούργιων έργων υποδομής για επιπρόσθετη ενίσχυση των αστυνομικών και πυροσβεστικών σταθμών.

Σε συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, ήδη εκπονείται συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική, με τριπλασιασμό των δαπανών για το 2022, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές για αναζωογόνηση της κυπριακής υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Παρά τις όποιες δυσκολίες και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκάλεσαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πανδημία, η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να στηρίξει την ιδιοκατοίκηση στις ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο, και συγκεκριμένα των νεαρών ζευγαριών και των νέων οικογενειών με στόχο την αναγέννηση της υπαίθρου.

Αγαπητοί φίλοι,

Τα πιο πάνω είναι μόνο μερικές από τις ενέργειες της Κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη για τη στήριξη της υπαίθρου. Είμαστε βέβαιοι ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του κόσμου της υπαίθρου, θα αποτρέψουμε την εγκατάλειψη της και θα αναδείξουμε τις περιοχές αυτές ως κέντρα πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Επανερχόμενος στα της αποψινής χοροεσπερίδας που διοργανώνεται στην  όμορφη κοινότητα σας θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια μου στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοράκου και σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και ευχάριστη βραδιά.