mtcw


Την απόφαση της Κυβέρνησης, δια των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών, για περαιτέρω προώθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Κύπρου, μέσω της εισαγωγής της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, εξήγγειλαν σήμερα, κατά τη διάρκεια κοινής δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαϊδης και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης.

Στην τοποθέτησή του για το θέμα, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νικολαΐδης επισήμανε ότι βασικό στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής είναι η αξιοποίηση της προσφερόμενης σήμερα τεχνολογίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη, που βασίζεται στο κέντρο των προτεραιοτήτων της. Στη συνέχεια είπε, μεταξύ άλλων, ότι η εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης είναι ένα εκσυγχρονιστικό βήμα προς τα εμπρός, που θα συμβάλει δραστικά στην διακίνηση των πληροφοριών, των γνώσεων και γενικότερα των ιδεών και των αντιλήψεων στην κοινωνία μας, που οδεύει, όπως και η πλειοψηφία των χωρών, σε μια κοινωνία πληροφοριών.

Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, ανέφερε, θα έχει σημαντικά οφέλη στον πολίτη, τον απλό κυρίως πολίτη, γιατί θα προσφέρει σε ευρεία κλίμακα και θα κάνει πιο προσιτές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, αλλά και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης, πρόσθεσε ο κ. Υπουργός, θα προσφέρει βελτιωμένες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες όπως, άριστη ποιότητα εικόνας και ήχου, αυξημένο αριθμό ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και προηγμένες υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως ετεροχρονισμένη παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, σημείωσε, με τη ψηφιακή τηλεόραση θα μπορούν να προσφέρονται μια σειρά από άλλες διαδραστικές υπηρεσίες, όπως βίντεο κατά ζήτηση, Internet κλπ.

Το βήμα που πραγματοποιούμε σήμερα με την εισαγωγή της ψηφιακής τηλεόρασης, τόνισε ο κ. Νικολαΐδης, μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό κοινωνικό εργαλείο για προώθηση του πολιτισμού και της προόδου και για εκσυγχρονισμό στους τομείς του εμπορίου και της οικονομίας γενικότερα.

Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο κ. Νικολαΐδης, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν την προβολή των αναλογικών προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2012. Ήδη, είπε, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Σουηδία, έχουν τερματίσει την προβολή αναλογικών προγραμμάτων, η Γερμανία και Ιταλία το 2008, η Δανία το 2009, άλλες χώρες σε άλλες ημερομηνίες και η Κύπρος, η Γαλλία και η Ουγγαρία το 2011.

Ένα ζήτημα, που πρόδηλα θα προκύψει από αυτό το νέο βήμα, ανέφερε ο κ. Νικολαϊδης, αφορά τον εξοπλισμό που θα χρειάζονται οι τηλεοπτικοί δέκτες. Οι υφιστάμενες κεραίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ψηφιακή λήψη. Οι τηλεοράσεις παλιού τύπου (CRT) μπορούν να εγκαταστήσουν ένα εξωτερικό ψηφιακό αποκωδικοποιητή, οι δε τηλεοράσεις νέου τύπου (LCD, PLASMA), όσες έχουν ενσωματωμένο ψηφιακό αποκωδικοποιητή μπορούν να λαμβάνουν τα ψηφιακά προγράμματα, με εξαίρεση ορισμένες που θα χρειαστεί να κάνουν χρήση εξωτερικού ψηφιακού αποκωδικοποιητή.

Στα πλαίσια της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, παρατήρησε ο κ. Νικολαϊδης, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα συνυπάρχουν οι αναλογικές και οι ψηφιακές εκπομπές. Οι αναλογικές εκπομπές αναμένεται να τερματιστούν εντός του 2011, ανέφερε ο κ. Υπουργός. Το Υπουργικό Συμβούλιο, συμπλήρωσε ο κ. Νικολαϊδης, αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά τις ασθενέστερες τάξεις της κοινωνίας στην αγορά αυτών των αποκωδικοποιητών.

Σε άλλα σημεία της τοποθέτησής του ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι για την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, μέσα από την ομάδα διαφώτισης που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Στη δική του παρέμβαση ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο ρόλο που θα διαδραματίσει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, η οποία, επισήμανε, θα αναβαθμιστεί σε Αρχή Ελέγχου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων. Οι αρμοδιότητες αυτής της νέας Αρχής, σημείωσε ο κ. Συλικιώτης, θα επεκταθούν, πέραν των ελέγχων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συνδρομητικές ή μη.

Επίσης τόνισε ο κ. Υπουργός, στη νέα ψηφιακή εποχή, θα δοθεί κάθε τεχνική και άλλη στήριξη προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση για να συνεχίσει την προσφορά της προς τους πολίτες, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Στη διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, πήραν επίσης μέρος, ο Βοηθός Επίτροπος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών, Εκπρόσωπος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών, ο Διευθυντής Ελέγχου και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.