mtcw


Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Πόλη Χρυσοχούς για να υπογράψουμε, στην παρουσία όλων των φορέων της Πάφου, ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Κύπρο, τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Σήμερα το πρωί, συναντήθηκα στην πόλη της Πάφου με τους δημάρχους Πάφου, Γεροσκήπου και Πέγειας και ξεκινήσαμε όλοι μαζί από την Πόλη της Πάφου προς την Πόλη Χρυσοχούς, για να συναντήσουμε εδώ τον Δήμαρχο Πόλης της Χρυσοχούς και να δώσουμε το μήνυμα ότι η Πόλη Χρυσοχούς έρχεται επιτέλους πιο κοντά.

Είναι σημαντικό για τους πολίτες, τα λόγια και οι εξαγγελίες να μετατρέπονται σε πράξεις. Ακόμη μια εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας μπαίνει σε πορεία υλοποίησης, για ένα έργο το οποίο έθεσε μέσα στις προτεραιότητές του. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου δεν αφορούν μόνο την επαρχία της Πάφου αλλά ολόκληρη την Κύπρο.

Πρόκειται για ένα πολύ-αναμενόμενο έργο και διαχρονικό αίτημα των Τοπικών Αρχών εδώ και δεκαετίες, με στόχο την αναζωογόνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επαρχίας.

Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο αγαπητός Αβέρωφ Νεοφύτου, είχε πάρει την πολιτική απόφαση για την κατασκευή αυτού του Έργου. Αγαπητέ Αβέρωφ, είμαι σίγουρος ότι θα νιώθεις περήφανος που βλέπεις σήμερα ότι το Έργο αυτό μπαίνει σε πορεία υλοποίησης.Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων για ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου της Κύπρου, για σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, διευκόλυνση της προσβασιμότητας προς απομακρυσμένες περιοχές και επίλυση προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Η Κύπρος, ως ένα μικρό νησιώτικο κράτος, στηρίζεται αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές για εσωτερικές μετακινήσεις, με συνεπακόλουθες δυσκολίες στις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα για το βόρειο τμήμα της επαρχίας Πάφου, λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής της θέσης. Η κατασκευή του έργου στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών για την ευρύτερη περιοχή Πόλης Χρυσοχούς, αλλά και για τις βορειότερες περιοχές Πωμού – Πύργου Τηλλυρίας.

Ο νέος δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς είναι έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία Πάφου, αλλά και για την Κύπρο γενικότερα και θα συμβάλει στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με πολλαπλά οφέλη, όπως:

· Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας

· Προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών λόγω βελτίωσης της προσβασιμότητας και των συνθηκών οδικής ασφάλειας

· Ευκολότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη μεταφορά προσώπων και αγαθών, τόσο της άμεσης περιοχής του έργου, όσο και της ευρύτερης

· Τόνωση των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων και προσέλκυση νέων επενδύσεων με επακόλουθη αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

· αντιμετώπιση φαινομένων εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, που θα μπορεί να απασχολείται στην περιοχή


Παράλληλα, το Έργο θα συνδράμει και στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής τουρισμού, με στόχο την αναβάθμιση και αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την περιοχή.

Πρόσφατα, έχουν επίσης εξαγγελθεί κίνητρα από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανέγερση κατοικίας σε απομακρυσμένες περιοχές, που συμπεριλαμβάνουν και την ευρύτερη περιοχή Πόλης Χρυσοχούς. Σε συσχετισμό με τις πολιτικές αυτές του Κράτους, η συμβολή του νέου δρόμου θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των συνολικών αναπτυξιακών στόχων και πράγματι η Πόλη Χρυσοχούς θα έρθει πιο κοντά.


Κυρίες και κύριοι,


Το Συμβόλαιο για την Μελέτη και Κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς υπογράφουν, εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Αναδόχου Εταιρείας «INTRAKAT», o Διευθύνων Σύμβουλος κος Πέτρος Σουρέτης.

Η έναρξη του Έργου προγραμματίζεται για το τέλος Μαΐου του 2021, με διάρκεια εκτέλεσης 42 μήνες και κόστος €86.845.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το Έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή (Design&Build) δρόμου δύο λωρίδων κυκλοφορίας από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ. και την προμελέτη για αναβάθμιση του σε αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων, σε μελλοντική φάση. Η όδευση αρχίζει από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου παρά την Αγία Μαρινούδα και καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο μετά το Στρουμπί.

Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται ένας ανισόπεδος κόμβος για σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου και ακολούθως ένας κυκλικός κόμβος στη Τσάδα και ένας στο σημείο τερματισμού, μετά το Στρουμπί. Περιλαμβάνονται επίσης 2 διατρητικές σήραγγες μήκους 720μ και 290μ έκαστη, 5 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1500μ, 2 υπέργειες διαβάσεις και 9 υπόγειες διαβάσεις. Θα κατασκευαστούν επίσης πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε μεγάλο μήκος (περίπου 12 χλμ), λόγω της ανωφέρειας του δρόμου.

Στο σύνολο του, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης είναι μήκους 31 χλμ. περίπου και για την ολοκλήρωση του υπολείπεται η Β’ Φάση, Στρουμπί-Πόλις, μήκους 15,0 χλμ. Ο δρόμος ξεκινά με την πρώτη Φάση, αλλά στόχος μας παραμένει η ολοκλήρωση του με την κατασκευή και της δεύτερης Φάσης. Υπάρχει η προμελέτη και άμεσα θα ξεκινήσει η επικαιροποίηση του σχεδιασμού της ώστε να ακολουθήσει η περαιτέρω προώθηση της.

Παράλληλα με την κατασκευή του νέου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, προωθούνται και βελτιωτικά έργα στον υφιστάμενο δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας του, έναντι δαπάνης €3,7εκ.+ ΦΠΑ. Ήδη ολοκληρώθηκε η 1η φάση των βελτιωτικών έργων η δαπάνη της οποίας ανήλθε στα €900.000 ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή η 2η φάση με κόστος που ανέρχεται στα €300.000. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων θα ζητηθούν προσφορές και για την 3η φάση με εκτιμώμενο προϋπολογισμό στα €2.500.000.

Τα έργα διαλαμβάνουν, τοιχαράκια, αποχετευτικά, κατασκευή ανηφορικής λωρίδας σε δύο τμήματα και διαπλατύνσεις / βελτιώσεις στροφών/συμβολών.

Καταλήγοντας, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων που συνέβαλε εδώ και χρόνια στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου το οποίο πέρασε από πολλές συμπληγάδες, ώστε να είναι σήμερα εφικτή η έναρξη του.

Θα ήθελα να τους πω, εδώ δημόσια, ότι είμαι περήφανος σαν πολιτικός τους προϊστάμενος για την σκληρή τους δουλειά, την παραγωγικότητα τους και την αποτελεσματικότητα τους.