mtcw


Εκλεκτοί Παρευρισκόμενοι,

Αγαπητοί Εισηγητές,

Κυρίες και Κύριοι,

Σας χαιρετίζω στην σημερινή ημερίδα « Το κυκλοφοριακό της Λεμεσού, παρόν και μέλλον – Οι μεγάλες προκλήσεις».

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η οικονομική κρίση, αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο, συνεχής υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Πρόκειται για μια ευρεία έννοια με πολυδιάστατο χαρακτήρα, που συνδυάζει περιβαλλοντικές, κοινωνικές αλλά και οικονομικές παραμέτρους.

Η βιώσιμη κινητικότητα στην Λεμεσό, μέσα από την αποπεράτωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προσεγγίζεται με μια δρομολογημένη ομαλή εξελικτική πορεία. Κάθε χρόνο, μέρα με την ημέρα εκατοντάδες πόλεις της Ευρώπης αλλάζουν πολιτική και υλοποιούν παρεμβάσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, δίνοντας χώρο στους πεζούς, στους ποδηλάτες, στα «καθαρά» αυτοκίνητα και ιδιαίτερα στη δημόσια συγκοινωνία. Έτσι και στη Κύπρο και συγκεκριμένα για τη Λεμεσό, στόχος των πολιτικών αυτών δεν είναι να αποκλειστεί το αυτοκίνητο από την πόλη, αλλά να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να επιλέξουν και να δοκιμάσουν άλλα μέσα μεταφοράς, χωρίς να περιορίσουν την κινητικότητά τους.

Πρόκειται για ένα «στοίχημα» το οποίο για να κερδηθεί απαιτεί την κατανόηση, αποδοχή και συμμετοχή πρωτίστως του πολίτη, ο ρόλος του οποίου κάθε άλλο παρά απλός είναι. Ο κάθε πολίτης αποτελεί ενεργό κύτταρο της κοινωνίας θα κληθεί να υιοθετήσει πρακτικές που σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι εκτός της συμβατικής του νοοτροπίας. Είναι όμως κρίσιμο να κατανοηθεί πως η στροφή προς μία νέα, βιώσιμη πολιτική των μεταφορών αφορά πρωτίστως αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στην κουλτούρα του προσωπικού μας τρόπου ζωής. Αυτή η αλλαγή θα επιφέρει αξιοσημείωτα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Η αύξηση του μεριδίου των διακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς και η προώθηση των ενεργών μετακινήσεων όπως το ποδήλατο και το περπάτημα είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτά θα συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης του αέρα, στην επαναφορά της κοινωνικής ισότητας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Στην πράξη το Υπουργείο μου προωθεί ενεργά τη βιώσιμη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας τις δημόσιες μεταφορές, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας υποδομές και υιοθετώντας μέτρα για πεζούς και ποδηλάτες. Κεντρικό στοιχείο στην όλη αυτή προσπάθεια είναι η ολιστική προσέγγιση που προσφέρουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που έχουν ως στόχο μια πραγματικά βιώσιμη και αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη της χώρας μας, με τον πιο βιώσιμο τρόπο, ούτως ώστε τα οφέλη να είναι τα μέγιστα, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η βιώσιμη κινητικότητα ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πλαίσιο, διότι ταυτόχρονα επιτυγχάνει εξοικονόμηση πόρων, εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αναζωογονεί την οικονομία και, πάνω απ 'όλα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Στο Υπουργείο μας, προωθούμε ήδη ένα πακέτο δράσεων βιώσιμης κινητικότητας που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, προχωρούμε στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος με την ανάθεση των νέων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και εισάγοντας προηγμένες τεχνολογίες τηλεματικής.

Με την ολοκλήρωση και υιοθέτηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού δημιουργείται το απαραίτητο πλαίσιο για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση σημαντικών πιστώσεων από τα Ταμεία της Ε.Ε, τόσο των συμβατικών όσο και των νέων ταμείων που έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση της Πράσινης Συμφωνίας και την Επανεκκίνησης της Οικονομίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ήδη τροχιοδρομεί διάφορα έργα που συνάδουν με τους σχεδιασμούς του ΣΒΑΚ όπως:

· Οι νέες Συμβάσεις Δημοσίων Μεταφορών - Βελτίωση υπηρεσίας (επενδύσεις σε νέα λεωφορεία, βελτίωση της συχνότητας, αναβάθμιση του δικτύου δρομολογίων, επέκταση των ωρών λειτουργίας, σύστημα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού κ.λπ.)

· Οι νέες σύγχρονες στάσεις /στέγαστρα Δημόσιων Μεταφορών

· Πρόταση για κεντρικό σταθμό λεωφορείων στην Οδό Θεμιστοκλέους και κυκλοφοριακή διαχείριση της επηρεαζόμενης περιοχής

· Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για εγκατάσταση βελτιωμένου συστήματος για ευφυή συστηματα φώτων τροχαίας σε διάφορες συμβολές στην Λεμεσό

· Προώθηση χρήσης ποδηλάτου (διάφορα μέτρα και δράσεις)

· Δημιουργία αξόνων βιώσιμης κινητικότητας για προτεραιότητα λεωφορείων σε σηματοδοτούμενους κόμβους κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΑΚΕΛ για την διοργάνωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Μέσω της εκδήλωσης αυτής, ας περάσουμε το μήνυμα ότι κάνοντας τις σωστές επιλογές στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε, ή αλλάζοντας τον τρόπο ή το μέσο διακίνησης μας βελτιώνουμε την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον μας και ως εκ τούτου και τη ποιότητα ζωής μας.