mtcw


Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που εγκαινιάζουμε σήμερα ένα ακόμα έργο εκσυγχρονισμού της συγκοινωνιακής υποδομής της χώρας μας, ένα σημαντικό έργο αξίας πέραν των 14 εκ. λιρών, που αναντίλεκτα θα συμβάλει όχι μόνο στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών αυτής της περιοχής ειδικά, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας γενικότερα.

Ως Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, αλλά και γενικότερα ως Κυβέρνηση, αντικρίζουμε την υπόθεση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του συνόλου των πολιτών του τόπου, ανεξάρτητα από κομματική ή άλλη προέλευση, γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν ολοκληρώνεται ένα έργο, αγαπητοί φίλοι, εξυπηρετείται το σύνολο, εξυπηρετούνται οι άνθρωποι, εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας.

Αισθανόμαστε λοιπόν χαρά, όταν βήμα – βήμα, αλλά σταθερά, υλοποιούμε τους προγραμματικούς στόχους που είχαμε θέσει και ιδιαίτερα γιατί τέτοια έργα υποδομής, καλύπτουν ανάγκες σημερινές αλλά και μελλοντικές, με βάση τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τη δυναμική για την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.

Μ’ αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο έργο και σήμερα, ανοίγουμε στην κυκλοφορία αυτή την υπερυψωμένη Γέφυρα του Κόμβου της Αγίας Φύλας, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε μήκος Γέφυρα που κατασκευάστηκε ποτέ στην Κύπρο, μήκους 520m με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, και η οποία αναμένεται να απαμβλύνει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ιδιαίτερα σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής.

Μέσα στα πλαίσια αυτού του έργου έχουν τοποθετηθεί 320 μέτρα ηχοπετασμάτων, έτσι ώστε να μειωθεί η οχληρία στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Επίσης, καθ’ όλο το μήκος της Γέφυρας και των λωρίδων κυκλοφορίας, πριν και μετά από αυτήν, έχει ηλεκτροφωτιστεί.

Όπως προανέφερα, το όλο Έργο αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 περίπου εκ. λίρες με τη συμπλήρωση και της δεύτερης φάσης, η οποία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των πλαγιόδρομων, του δρόμου της Αγίας Φυλάξεως, των πεζοδρομίων και την τοποθέτηση του τελικού ηλεκτροφωτισμού. Η δεύτερη φάση εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα του Έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαΐου 2007.

Η κατασκευή και ολοκλήρωση της υπερυψωμένης Γέφυρας, μέσα στην υφιστάμενη πυκνή τροχαία κίνηση που παρατηρείτο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, δεν ήταν σίγουρα εύκολο εγχείρημα. Το ίδιο και η εκτέλεση των νέων εργασιών με την ταυτόχρονη παρουσία των υφιστάμενων υπηρεσιών και προπαντός με την παρουσία του Νοτίου Αγωγού πολύ πλησίον των κατασκευών. Αυτοί ήταν παράγοντες που δημιουργούσαν επιπρόσθετες δυσκολίες στην υλοποίηση του Έργου, όμως με το σωστό σχεδιασμό του και τη μεθοδική και προγραμματισμένη εκτέλεσή του, έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωσή του με την ελάχιστη ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ το Τμήμα Δημοσίων Έργων που είχε το γενικό συντονισμό κατά την ετοιμασία της μελέτης και της επίβλεψης του Έργου, το Γραφείο Μελετών Παύλος Παυλίδης και Συνεταίροι, τον Εργολάβο του Έργου Κοινοπραξία Ιωάννου και Παρασκευαϊδη και Ιωάννου και Παρασκευαϊδη (Εξωτερικού), την Αστυνομία Λεμεσού, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντας, τις τοπικές Αρχές Δήμο Κάτω Πολεμιδιών και Λεμεσού, καθώς επίσης και όλους όσους συντέλεσαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του Έργου.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι, έχουν ήδη συμπληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία τα Έργα αναβάθμισης των Κόμβων Πολεμιδιών – Λιμανιού και Μέσα Γειτονιάς ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης του Κόμβου Αγίου Αθανασίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2007 και του Κόμβου Γερμασόγειας που αναμένεται να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία περί τα τέλη Απριλίου 2008. Το Έργο για την αναβάθμιση του Κόμβου Γερμασόγειας καθώς επίσης και το Έργο για την αναβάθμιση του Κόμβου Αγίου Αθανασίου, εγκρίθηκαν μετά από σχετική αίτηση, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια χορηγία που ισοδυναμεί με το 62% του επιλέξιμου κόστους και των δύο Έργων.

Παραδίδουμε λοιπόν σήμερα στους συμπολίτες μας, ένα ακόμα έργο και είμαι σίγουρος ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν από την κατασκευή του, θα είναι πολλαπλάσια της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί.