mtcw


Κυρίες και Κύριοι,


Με ιδιαίτερη χαρά έχω αποδεχτεί την πρόσκληση να προσφωνήσω την 26η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας και σας ευχαριστώ θερμά.

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους δυναμικότερους τομείς της οικονομίας της χώρας μας και η συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), ως μέρος του δευτερογενούς τομέα δραστηριότητας της οικονομίας, είναι σημαντική.

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο Σύνδεσμός σας είναι υψίστης σημασίας στην προσπάθειά σας για δημιουργία υγιών συνθηκών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας.

Η συνεισφορά σας άλλωστε στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, μέσα από προσπάθειες ετών, είναι αξιοσημείωτη.

Εξάλλου, η καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας «επαγγελματισμού», η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των εργοληπτών με επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση και τελικώς η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση των Κυπρίων Εργοληπτών, αντανακλά στο υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας σε θέματα υποδομών.Διανύουμε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης και ο κατασκευαστικός κλάδος φαίνεται να έχει ανακάμψει σημαντικά. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις στην οικοδομική βιομηχανία του νησιού μας συνεχίζουν να υπάρχουν.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που είναι ο κατ΄εξοχήν φορέας προώθησης και υλοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων και Υπηρεσιών, Οικοδομικών και Τεχνικών έργων, θα συνεχίσει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα που απασχολούν τον κατασκευαστικό τομέα και μέσα από ποικίλες στρατηγικές και δράσεις θα επιδιώκει την συνεχή ανάπτυξή του. Έχει πετύχει, άλλωστε, με την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών ενεργειών και δράσεων, την τόνωση της οικοδομικής βιομηχανίας.

Η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται, η συνεχής αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι μερικές από τις δράσεις της Κυβέρνησης που θα επιφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη.

Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για τις επιπτώσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, τα στοιχεία δείχνουν και την ώθηση που έδωσε στον κλάδο, το πρόγραμμα, ειδικά στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, ο κατασκευαστικός τομέας είναι κομβικός για την κυπριακή οικονομία.

Οι συντονισμένες δράσεις και το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα έδωσαν ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το σύνολο των έργων που εκτελέστηκαν την περίοδο 2018 - 2019, για τα οποία δαπανήθηκαν 176 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα προωθείται η υλοποίηση μεγάλων οδικών έργων και συγκεκριμένα η Α’ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, η Α’ Φάση του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊτά και ο Δρόμος Πάφου-Πόλης (στη βάση νέου σχεδιασμού).

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί μεγάλα Οικοδομικά ΄Εργα όπως το νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, το Νέο Κυπριακό Μουσείο, τα νέα γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το νέο Γήπεδο Λεμεσού, η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, το Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά στη Λεμεσό, έργα υποδομής, το ενεργειακό κέντρο Βασιλικού, η ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων, έργα αναβάθμισης Αστικών Κέντρων και άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Περισσότερα από 35 έργα, €99,3 εκατομμυρίων, επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στις ορεινές περιοχές Τροόδους, υπό την ομπρέλα της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διαφορετικών υπουργείων.

Έργα ύψους 322 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται σε διαδικασία προσφορών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενώ αναμένεται να προκηρυχθούν στην επόμενη τριετία 2020 -2023, έργα ύψους 623 εκατομμυρίων ευρώ.

Αποτελεί κύρια στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη σ΄ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.

Τα έργα αυτά αναμένεται να έχουν ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, να αναζωογονήσουν σημαντικά τον κατασκευαστικό κλάδο και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Τα ουσιαστικά βήματα για την ενίσχυση της συνεισφοράς των κατασκευών στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη προγραμματισμένων έργων, την παροχή κινήτρων για τις επενδύσεις σε κατοικίες και άλλα κτίρια, την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε υποδομές, τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη βάση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για τις υποδομές και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά δημοσίων έργων, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση κόστους/οφέλους από τα έργα υποδομών στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης, το Υπουργείο του οποίου προΐσταμαι, αναμένει την ενεργό συμμετοχή τόσο του Συνδέσμου σας, όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην οικοδομική βιομηχανία, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές και οι επενδυτικές μας αποφάσεις γίνονται από κοινού, για κοινό όφελος και για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

Είμαι βέβαιος πως μέσα από τη συνεργασία μας θα μπορέσουμε να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη, πετυχαίνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.

Η σταθερά ανοδική πορεία της οικοδομικής βιομηχανίας είναι πλέον γεγονός. Όμως δεν επαναπαυόμαστε. Αντίθετα, αναζητούμε συνεχώς τρόπους, με θεσμικές και άλλες παρεμβάσεις, για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, την προσαρμογή νόμων και κανονισμών, την εφαρμογή νέων πρακτικών για επίλυση διαφόρων προβλημάτων του κατασκευαστικού κλάδου, ώστε να περιοριστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργολήπτες και να προωθηθεί η εξωστρέφεια του κατασκευαστικού κλάδου της Κύπρου, καθιστώντας την επιχειρηματικά καινοτόμα και ανταγωνιστική.

Φίλες, φίλοι,

Βαδίζοντας προς τη νέα εποχή με αισιοδοξία, εύχομαι κάθε επιτυχία και στο δικό σας έργο, στο οποίο θα είμαστε αρωγοί.

Εύχομαι σε όλους σας προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.Γιάννης Καρούσος
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων