mtcw


Φίλες και φίλοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση κάθε φορά που το Υπουργείο μας ολοκληρώνει κάποιο έργο, κάθε φορά που συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω του εκσυγχρονισμού του συγκοινωνιακού μας δικτύου ή κάποιου άλλου έργου.

Η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Κυβέρνησης προχωρεί με γοργούς ρυθμούς. Σημαντικοί παράγοντες στους οποίους το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων δίδει τεράστια σημασία είναι η ποιότητα των έργων, το κόστος κατασκευής και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Επίσης ψηλά στις προτεραιότητες μας είναι η ανάπτυξη του οδικού δικτύου, για να διασφαλίζεται η άνετη, γρήγορη και πάνω απ’ όλα ασφαλής διακίνηση οχημάτων και πεζών.
Το ΄Εργο είναι Πολεοδομικό και περιλαμβάνει την προς ανατολάς επέκταση της Λεωφόρου Σταυρού από τα εκπαιδευτήρια ΦΑΛΚΟΝ και σύνδεσή της με την οδό Ανδρέα Αβρααμίδη, την οδό Αμφιπόλεως, όπου βρίσκεται το Ολυμπιακό Μέγαρο, τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και άλλα μεγάλα συγκροτήματα και τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας από τον οποίο προς το παρόν θα επιτρέπεται η έξοδος μόνο προς την περιοχή Σταυρού / Στροβόλου.

Τo ρυθμιστικό σχέδιο έγινε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τα δε κατασκευαστικά σχέδια από Ιδιωτικό Μελετητικό Γραφείο βάση προσφορών του Δήμου Στροβόλου υπό τον έλεγχο και συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων.

Κατασκευάστηκαν 2,040μ. ασφαλτοστρωμένων δρόμων δύο λωρίδων κυκλοφορίας με χωμάτινα πεζοδρόμια και οδικό φωτισμό.

Για τα πρώτα 640μ. έχουν κατασκευαστεί και τα χωματουργικά έργα και για τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γιατί μελλοντικά η Λεωφόρος Σταυρού θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται και στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας.
Πέραν από την κατασκευή του οδοστρώματος, κατασκευάστηκε και πλήρες σύστημα αποχέτευσης των νερών της βροχής, εγκαταστάθηκαν φώτα τροχαίας σε δύο συμβολές (Ανδρέα Αβρααμίδη και Αγίου Ανδρέα) και έγινε πλήρης υπογειοποίηση όλων των Υπηρεσιών (Ηλεκτρισμού, Τηλεπικοινωνιών, Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας).

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από συνεργεία του Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων. ΄Αρχισαν στις 11 Μαρτίου 2008 και αρχικά η ολοκλήρωση τους επροβλέπετο να γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2009. Παρ’ όλο ότι στο μεταξύ αποφασίστηκε η εκτέλεση κάποιων πρόσθετων εργασιών, ζητήθηκε από τα Δημόσια ΄Εργα και επιτάχυναν τον ρυθμό εκτέλεσής τους με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα έτοιμοι να παραδώσουμε το ΄Εργο στην κυκλοφορία τρεις μήνες νωρίτερα.

Η ολική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει μετά και την ολοκλήρωση κάποιων δευτερευουσών εργασιών στα €4.100.000,00 τα οποία θα καλυφθούν κατά 4/5 από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) και κατά το 1/5 από συνεισφορά του Δήμου Στροβόλου.


Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την διεύθυνση και το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων που είχε την ευθύνη της επίβλεψης και διαχείρισης του ΄Εργου, το Δήμο Στροβόλου, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών, την Αρχή Ηλεκτρισμού, την Αστυνομία Λεμεσού, και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου αυτού.