mtcw


Η επικείμενη έναρξη εκτέλεσης των Υπηρεσιών Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία στις 5 Ιουλίου 2020, αποτελεί ορόσημο για τις δημόσιες μεταφορές στην Κύπρο.  Οι νέες Συμβάσεις παραχώρησης, αφορούν στις δημόσιες μεταφορές για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας και ανατέθηκαν στον Ανάδοχο, ακολουθώντας τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού.

Για να καταστεί όμως η χρήση του λεωφορείου ως πραγματική επιλογή για τη διακίνηση των πολιτών θα πρέπει να τεθούν τα θεμέλια και να υλοποιηθούν εκ των προτέρων μία σειρά από μέτρα όπως η δημιουργία συστημάτων ποιότητας τα οποία θα στηρίξουν την ορθή και ποιοτική διαχείριση, καθώς επίσης η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

Στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, η ανάδοχη εταιρεία ενθαρρύνεται όπως προχωρήσει με επενδύσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην πλήρη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στις δύο επαρχίες.  Επιπρόσθετα, θεωρούμε πολύ σημαντικές τις επενδύσεις και που αφορούν στην αναβάθμιση σταθμών και σημαντικών σημείων μετεπιβιβάσεων καθότι αποτελούν κομβικά σημεία ποιοτικής εξυπηρέτησης των επιβατών σε πολυκεντρικά και πολυτροπικά δίκτυα.

Τα νέα δίκτυα μελετώνται εκτενώς και αναμένεται να υλοποιηθούν εντός των επόμενων έξι μηνών. Ο σχεδιασμός των νέων δικτύων προβλέπει αυξημένη συχνότητα διακίνησης των δημοσίων μεταφορών στους κύριους άξονες με ωράρια εξυπηρέτησης μέχρι και 18 ώρες την ημέρα. 

Η δημιουργία υπηρεσιών τελευταίου σκέλους - last mile services - είναι σημαντική για την πρόσβαση στην νέα υπηρεσία. Επίσης, στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων ενθαρρύνονται οι επενδύσεις ή η συνεργασία με άλλους φορείς για δημιουργία χώρων στάθμευσης και μετεπιβίβασης γνωστοί ως Park & Ride καθώς και συνεργασία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ποδηλάτων και ταξί.   

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  έχει ήδη αναπτύξει συστήματα και ηλεκτρονικές εφαρμογές πληροφόρησης επιβατών καθώς επίσης τρόπους πρόσβασης για χρήση έξυπνης ηλεκτρονικής κάρτας η οποία θα φέρει την εμπορική ονομασία ΜΟΤΙΟΝ.   Ο νέος Παραχωρησιούχος θα ενισχύσει περαιτέρω τα υφιστάμενα εργαλεία και θα προβεί σε επενδύσεις  για περαιτέρω ανάπτυξη τους.    

Η επίτευξη προσβασιμότητας στο ευρύ κοινό παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Στο πλαίσιο των νέων Συμβάσεων, ο Παραχωρησιούχος έχει προμηθευτεί με μοντέρνα οχήματα τα οποία προσφέρουν, μεταξύ άλλων, προσβασιμότητα σε επιβάτες που χρησιμοποιούν τροχοκαθίσματα, διαθέτουν χώρους διαμορφωμένους για μητέρες με καροτσάκια για παιδιά και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε επιβάτες με δυσκολίες στη διακίνηση ή με κινητικά προβλήματα.  Επιπρόσθετα, οι διάφορες ανακοινώσεις θα γίνονται σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να εξυπηρετείται και το μη ελληνόφωνο επιβατικό κοινό.

Η μεταφορά του υφιστάμενου προσωπικού στις δύο νέες εταιρείες έχει διασφαλιστεί με τους ίδιους όρους για τουλάχιστον ένα έτος. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται τόσο η ομαλή ένταξη του υφιστάμενου προσωπικού διασφαλίζοντας ένα θετικό κλίμα στις  εργασιακές σχέσεις.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ασφάλεια του επιβατικού κοινού, η οποία προσφέρεται μέσα από την αναβάθμιση του στόλου, της εκπαίδευσης των οδηγών, την παρακολούθηση του τρόπου οδήγησης και την ορθή συντήρηση των οχημάτων υποστηριζόμενη από συστήματα ποιότητας.  Τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID 19  αναμένεται ότι θα συνεχιστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα νέα μεγάλα οχήματα του Παραχωρησιούχου διαθέτουν μοναδικό σύστημα αποστείρωσης.  Η Κύπρος πρωτοτυπεί σε αυτό το τομέα καθότι είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει το υφιστάμενο σύστημα αποστείρωσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Ανάδοχο εταιρεία για την αγαστή συνεργασία της με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσο και όλους τους κοινωνικούς φορείς για τη θετική συμβολή τους στην επίτευξη του έργου αναβάθμισης των δημόσιων μεταφορών στον τόπο μας.  Είμαι σίγουρος ότι η έκβαση της 10ετούς σύμβασης με την Ανάδοχο εταιρεία θα είναι αρμονική και ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Κύπρου.