mtcw


Αγαπητέ Πρόεδρε,
Φίλοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να κηρύξω την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου σας, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Και γιατί είμαι και εγώ συνάδελφος σας μηχανικός, αλλά και γιατί πιστεύω πως η συλλογική και οργανωμένη δράση σας ως Μηχανικών συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική προσπάθεια για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας στον τόπο μας.

Ο Μηχανικός ως ο εμπνευστής ιδεών, και ταυτόχρονα ο σχεδιαστής και ο εφαρμοστής των ιδεών αυτών, είναι ο επιστήμονας στον οποίο βασίζεται η κοινωνία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία με τη σειρά της φέρνει την οικονομική πρόοδο και την ευημερία.

Από τη θέση μου ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων αισθάνομαι το προνόμιο αλλά και την ευθύνη να συμβάλω κι εγώ στην όλη αυτή προσπάθεια. Η Εκτελεστική εξουσία, το ΕΤΕΚ και οι Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, αποτελούν τους βασικούς μετόχους σε αυτή την προσπάθεια που καλούμαστε να καταβάλουμε όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου μας.

Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε τα αποτελέσματα που χρειάζεται να πετύχουμε θα πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές, εκείνες τις βελτιώσεις, εκείνες τις τομές στις διαδικασίες, στους κανονισμούς, στους νόμους, αλλά και στις δομές, ώστε να αρθούν τα οποιαδήποτε εμπόδια βρίσκονται στο δρόμο μας. Προς την κατεύθυνση αυτή θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας να ακούσω και να συζητήσω μαζί σας τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις σας για τη βελτίωση των συνθηκών που θα επιφέρουν την απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Αγαπητοί φίλοι,

Η προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση της Μηχανολογικής και Ηλεκτρολογικής Μελέτης μέσα από τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου σας και έγινε τελικά πραγματικότητα μετά από αρκετά χρόνια, με τη ψήφιση των κανονισμών από τη Βουλή, γεγονός που έχει χαιρετιστεί από όλους.

Γνωρίζω ότι έχετε θέσεις και απόψεις για αλλαγές στους Κανονισμούς Περί Ασφάλειας στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, απόψεις και θέσεις για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, καθώς επίσης και για την Υποχρεωτική Επίβλεψη στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις.

Από το βήμα αυτό σας διαβεβαιώνω ότι θα με βρείτε συμπαραστάτη στις προσπάθειές σας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας επί των θεμάτων που άπτονται του επαγγέλματος του Μηχανικού και αναμένω τις συγκεκριμένες απόψεις και θέσεις σας για διάλογο. Να είστε βέβαιοι ότι οι προτάσεις σας θα τυγχάνουν πάντοτε της σοβαρής προσοχής της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων αλλά και εμένα προσωπικά.

Ο Μηχανικός σήμερα διαδραματίζει ρόλο τεχνικού συμβούλου της Κυπριακής κοινωνίας. ΄Εχει ευθύνη να την προστατεύσει, να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του πολίτη στα θέματα που οι γνώσεις του, του δίνουν την δυνατότητα αυτή. Από την πλευρά του το κράτος, πρέπει να συνδράμει με ανοικτό πνεύμα, δημιουργώντας θεσμούς και πλαίσια των οποίων να μπορεί το σημαντικό δυναμικό των Μηχανικών να αξιοποιηθεί και να αποδώσει.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως με τρόπο υπεύθυνο και επαγγελματισμό, θα χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις σας και θα βοηθήσετε την κοινωνία και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Στην επιδίωξη σας αυτή, το συλλογικό σας όργανο, ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελεί το θεσμικό βάθρο πάνω στο οποίο θα στηριχτούν και θα βρουν έκφραση οι προσπάθειες σας. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ το σύνδεσμό σας για την μεγάλη συνδικαλιστική του δράση αλλά και τη σημαντικότατη, προσφορά του στον τόπο ευρύτερα.
Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκλησή σας και εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής σας Συνέλευσης.