mtcw

Αξιότιμε Δήμαρχε,
Πανιερώτατε,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Φίλες και Φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να τελέσω τα εγκαίνια του Κέντρου Πολίτη των Κυπριακών Ταχυδρομείων στα Λεύκαρα, ενός έργου που εντάσσεται στην πολιτική του Υπουργείου μου αλλά και συνολικά της κυβέρνησης για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες.

Τα Κέντρα Πολίτη, που λειτουργούν κάτω από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, δημιουργήθηκαν, όπως και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για εξυπηρέτηση των πολιτών με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, παρέχοντας υψηλού και ποιοτικού επιπέδου υπηρεσίες από ένα και μόνο σημείο αλλά και με εγγύτητα προς τον τόπο διαμονής και εργασίας των πολιτών.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ακολουθώντας τη γενική πολιτική του κράτους για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποίησαν το υφιστάμενο ταχυδρομικό δίκτυο και προχώρησαν από το 2015 μέχρι και σήμερα στη λειτουργία Κέντρων Πολίτη, σε επτά Ταχυδρομικά Γραφεία, τέσσερα στις αστικές περιοχές και τρία σε αγροτικές περιοχές. Στις αστικές περιοχές λειτουργούν Κέντρα του Πολίτη στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και στην Πάφο ενώ στις αγροτικές περιοχές λειτουργούν Κέντρα του Πολίτη στον Αγρό, στην Κακοπετριά και στα Λεύκαρα. Εντός του έτους αναμένεται και η λειτουργία όγδοου Κέντρου Πολίτη με έδρα το Ταχυδρομικό Γραφείο Ξυλοφάγου.

Η πολιτική μας για επέκταση των Κέντρων Πολίτη, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διατηρούν Ταχυδρομικά Γραφεία, δεν τερματίζεται εδώ. Η πολιτική αυτή, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αφού πιστεύουμε ότι αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για ουσιαστική στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου, οι οποίοι αγωνίζονται να παραμείνουν στον τόπο τους και στερούνται των πολλαπλών επιλογών που έχουν, εκ των πραγμάτων, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών.

Στην προσπάθεια μας αυτή, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τη συνδρομή και συνεργασία των τοπικών αρχών, η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην παραχώρηση/εκμίσθωση κοινοτικών και δημοτικών υποστατικών με μακροχρόνιες συμβάσεις για συστέγαση των υφιστάμενων Ταχυδρομικών Γραφείων και Κέντρων Πολίτη.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον έντιμο Δήμαρχο των Λευκάρων καθώς και τους Δημοτικούς Σύμβουλους του Δήμου Λευκάρων, που συνέδραμαν με αποφασιστικό τρόπο στη λειτουργία του Κέντρου Πολίτη Λευκάρων με την παραχώρηση προς το σκοπό αυτό, μέρους του σύγχρονου Πολυδύναμου Κέντρου Λευκάρων, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή.

Κυρίες και Κύριοι,

Η λειτουργία του Κέντρου Πολίτη στα Λεύκαρα, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία από πέρυσι, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν καταφέραμε να εγκαινιάσουμε μέχρι σήμερα, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής, αποτελεί μέρος της πολιτικής της Κυβέρνησης, όπως ήδη προανέφερα, για να δημιουργήσει μία σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεσματική και κοντά στους πολίτες.

Μία σύγχρονη διοίκηση, που προνοεί όμως παράλληλα το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων της κάθε γεωγραφικής περιοχής, ξεχωριστά, και η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες τους να λαμβάνουν τις πληροφορίες και την εξυπηρέτηση που το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει προς αυτούς.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, τους δύο Αναπληρωτές Διευθυντές, τους προϊσταμένους και το προσωπικό που στελεχώνει και στηρίζει τα Κέντρα Πολίτη, οι οποίοι εργάζονται ακούραστα προκειμένου να παρέχουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στο κοινό, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία μας, ως σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εύχομαι ακόμη, κάθε επιτυχία στις νέες δράσεις και στόχους που θέτουν προς το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών και τις οποίες θα συνεχίσουμε ως Υπουργείο να στηρίζουμε ενεργά. Δράσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισμό, να μετεξελιχθούν, να πρωτοστατήσουν αξιοποιώντας, την εμπειρία τους, την εμπιστοσύνη των πολιτών, το δίκτυό τους και τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης.