mtcw
Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου και ιδιαιτέρα τους εθελοντές, γιατί ως άνθρωπος που προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζω από πρώτο χέρι το πόσο σκληρή δουλειά χρειάζεται για τη διοργάνωση, την προετοιμασία αλλά και τη διεκπεραίωση ενός επιτυχημένου φεστιβάλ. Επίσης, είναι γνωστό ότι προέρχομαι και από την τουριστική βιομηχανία, και ως άνθρωπος του τουρισμού ακολουθούσα πάντα τη στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Δηλαδή, της προσφοράς στον επισκέπτη εμπειριών και αναμνήσεων, έτσι ώστε όταν επιστρέφει στο σπίτι του να παίρνει και λίγο από το μέρος το οποίο επισκέπτεται, ούτως ώστε να θέλει επιστρέψει πίσω σε εσάς. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή εκδήλωση με τον τρόπο τον οποίο έχει διοργανωθεί προσφέρει αυτήν την εμπειρία και εγώ με την επιστροφή μου στην Αγία Νάπα θα πάρω μαζί μου ένα κομμάτι από τις ημιορεινές κοινότητες της Λεμεσού.

Η κυπριακή ύπαιθρος αποτελεί ευλογημένο κομμάτι του φυσικού θησαυρού του τόπου μας και ως κυβέρνηση έχουμε καθήκον τη διαφύλαξη, προβολή και ανάπτυξή της.

Φίλες και Φίλοι,

Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη εντόπισε εδώ και χρόνια την ανάγκη για στήριξη και προστασία της υπαίθρου. Επιδίωξη του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η αναζωογόνηση των περιοχών της υπαίθρου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι  πρόσφορες συνθήκες για την προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματιών αλλά και νέων οικογενειών, για μόνιμη διαμονή και επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Προς αυτόν τον στόχο, το 2019, για πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, με στόχο να δοθεί πραγματική, ουσιαστική και άμεση στήριξη στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά και τουριστικά.

Ο προϋπολογισμός για την τριετία 2022-2024 για αναπτυξιακά έργα σε Κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών ξεπερνά τα €370 εκατομμύρια, ποσό αυξημένο κατά €125 εκατομμύρια σε σύγκριση με την τριετία 2019-2021. Με τον προϋπολογισμό αυτόν, σημαντικά έργα οδικού δικτύου που αποτελούσαν πάγια αλλά και διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων της υπαίθρου και των ορεινών Κοινοτήτων συνολικού ύψους €350 εκατομμυρίων μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης προς όφελος της ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Η βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου, της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας των περιοχών της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα αποτελεί μέρος της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πραγματοποιεί στην περιοχή της ορεινής Επαρχίας Λεμεσού την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊττά, συνολικού μήκους 22,5 χλμ., με εκτιμώμενο κόστος €198 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο σχεδιασμός του προωθείται σε τρεις φάσεις και οι εργασίες της πρώτης φάσης (Α1) που αφορά το δρόμο Πολεμίδια–Παλώδια, με μήκος 3,6 χλμ. άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2020 έναντι ποσού συμβολαίου €31,1 εκ. (συμπ. ΦΠΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2023.

Η μελέτη της Φάσης Α2, Παλώδια –Μονάγρι, με μήκος 8 χλμ. είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένη και αναμένεται η παράδοσή της μέχρι τέλος του χρόνου. Ταυτόχρονα, προωθούνται οι διαδικασίες για ετοιμασία του σημειώματος έργου, το οποίο θα υποβληθεί περί το τέλος του 2022 γα έγκρισή του από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τον Νόμο. Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων και ενδέχεται να χρειαστεί επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης που εγκρίθηκε παλαιότερα. Το κόστος υπολογίζεται σε €83,3 εκ. περίπου (συμπ. ΦΠΑ) και η προώθηση της φάσης αυτής τοποθετείται περί το 2024 – 2025.

Για τη Φάση Β, που αφορά τον δρόμο Άλασσα – Σαϊττάς, μήκους 10,8 χλμ., έχει υποβληθεί η Προκαταρκτική Τελική Μελέτη αλλά ενδέχεται λόγω του ψηλού κόστους και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να γίνει επανεξέταση της μελέτης για μείωση του κόστους και για μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα χρονοδιαγράμματα και οι διαδικασίες για προώθηση της φάσης αυτής θα καθοριστούν μετά την προώθηση της Φάσης Α2. Δηλώνουμε με βεβαιότητα ότι με την ολοκλήρωση του Έργου θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη τόσο για την ασφάλεια στη διακίνηση όσο και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ορεινών περιοχών της Λεμεσού και τη μείωση της αστυφιλίας.

Επίσης, στον δρόμο Λεμεσού – Αγρού παρά την Παραμύθα έχουν γίνει κατά την περίοδο 2021-2022 διάφορα βελτιωτικά έργα που αφορούν κατασκευή υπερυψωμένης συμβολής και πεζοδρομίων σε μήκος 200 μ. και εντός του 2022 θα γίνουν νέα πεζοδρόμια μήκους 250 μ. περίπου.

Επιπρόσθετα, θα γίνει κατασκευή συνδετήριου δρόμου με το δρόμο Λεμεσού-Σαϊττά στην περιοχή Παραμύθας, για παράκαμψη της Παλώδιας και Αγίας Φύλας μήκους 2,5 χλμ. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε €2,5 εκ. (συμπ. ΦΠΑ). Η όδευση καθορίστηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής μελέτης που έγινε παλαιότερα από το ΤΔΕ. Εντός του 2022 αναμένεται να ετοιμαστεί σημείωμα έργου (PCN) για αξιολόγησή του σύμφωνα με το Νόμο. Εφόσον το έργο τύχει θετικής αξιολόγησης θα ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Το έργο περιλαμβάνεται στην «Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων» (ΕΣΑΟΚ) για την περίοδο 2026-2027.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και γενικότερα η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αποδεικνύει στην πράξη ότι βαδίζει δίπλα από την κοινότητά σας  και υλοποιεί έργα για τις ανάγκες των πολιτών. Κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια σε μεγάλο μήκος του κύριου δρόμου Λεμεσού-Αγρού, εντός της Κοινότητας Παλώδιας, εκτός μικρού αριθμού περιπτώσεων όπου ήταν υποχρέωση των ιδιοκτητών των τεμαχίων (άδειες ανάπτυξης), καθώς και έργα κυκλοφοριακής διαχείρισης, οδικής ασφάλειας, υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών. Κατασκευάστηκαν, επίσης, τοιχία και επενδυμένα αυλάκια καθώς και σύστημα παροχέτευσης ομβρίων.

Παράλληλα, με την εγκατάσταση φώτων τροχαίας στον κόμβο Αγίας Φύλας και τη μείωση του χρόνου αναμονής για είσοδο στη Λεμεσό, έχει διευκολυνθεί η διακίνηση από και προς την Κοινότητα Παλώδιας.

Τον Οκτώβριο του 2021, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρείχε πληροφορίες στο ιδιωτικό σχολείο Heritage, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Παλώδιας, σχετικά με τη σωστική ανασκαφή τάφου της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, ο οποίος βρέθηκε το 2004 κατά τη διάρκεια των χωματουργικών έργων για την ανέγερση του εν λόγω σχολείου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνεργάστηκε και ενημέρωσε τη διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου σχετικά με τον εν λόγω τάφο και παρείχε σχετικές φωτογραφίες της ανασκαφής και των ευρημάτων, για την ετοιμασία εκπαιδευτικού προγράμματος για τους μαθητές του σχολείου. Κατόπιν, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες για την ανασκαφή και τα ευρήματα εκτέθηκαν στο οίκημα του Κ.Σ Παλώδιας, σε ανοικτή εκδήλωση για πληροφόρηση του κοινού.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα πλαίσια συντήρησης των εκκλησιαστικών Αρχαίων Μνημείων, ον Σεπτέμβριο του 2020, πραγματοποίησε εργασίες υγρομόνωσης στη σκέπη της εκκλησίας της Παναγίας Αμιρούς στην Αψιού.

Αγαπητοί φίλοι,

Τα πιο πάνω είναι μόνο μερικές από τις δράσεις της Κυβέρνησης Αναστασιάδη για την ενίσχυση και την προστασία της υπαίθρου και των ανθρώπων της. Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του κόσμου της υπαίθρου, θα αποτρέψουμε την εγκατάλειψή της και θα αναδείξουμε τις περιοχές αυτές ως κέντρα πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Επανερχόμενος στα της αποψινής βραδιάς, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμα μια φορά όλους όσοι με τη δική τους συμβολή έκαναν πράξη την αποψινή εκδήλωση και είμαι βέβαιος πως όλοι εμείς οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα εκμεταλλευτούμε τη σημερινή όμορφη εκδήλωση για να διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε την παράδοση του τόπου μας, ως ύψιστη μορφή πολιτισμού.