mtcw
Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τους τελευταίους μήνες γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με στόχο την ενδυνάμωση του τομέα των αερομεταφορών και την ανάκαμψη του από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και της κρίσης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Tο 2020 ήταν αναμφίβολα η πιο δύσκολη χρονιά στον τομέα των αερομεταφορών και για το νησί μας αφού η κρίση της πανδημίας είχε έντονη επίδραση στην αεροπορική κίνηση με τις πρωτοφανούς μεγέθους συνέπειες να μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα. Η επιβατική κίνηση στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου κατά το έτος 2020 και 2021, ανήλθε σε 2.312.697 και 5.109.478  εκατομμύρια επιβάτες αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 79% και 55% σε σχέση με το έτος 2019.
Λόγω των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των  επιχειρήσεων, μετριασμού των επιπτώσεων και σχεδίων κινήτρων που αναπτύχθηκαν, εξασφαλίστηκε η ανάκαμψη που παρατηρείται κατά την τρέχουσα χρονιά, η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον.  Μέχρι και τον Αύγουστο του 2022, είχαμε 5.922.590 επιβάτες να διέρχονται από τα αεροδρόμιά μας, ενώ η χρονιά αναμένεται να κλείσει στα επίπεδα κίνησης του 2016.

Το προηγούμενο διάστημα έγιναν πολλές κινήσεις από πλευράς Κυβέρνησης και Υπουργείου Μεταφορών προς διάφορες κατευθύνσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της συνδεσιμότητας και η θωράκιση του τομέα.

Σημαντική αλλαγή είναι η φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια (Ground Handling),  μια πρωτοβουλία που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κόστους αυτών των υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρείες καθώς και την επέκταση του στόλου πολλών από αυτές τις αερογραμμές στο νησί, ενισχύοντας έτσι τις βάσεις τους στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, η φιλελευθεροποίηση της αγοράς που αφορά στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης που παρέχονται στους αερολιμένες, επέφερε μείωση του κόστους παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της καθιστά τα αεροδρόμιά μας περισσότερο ανταγωνιστικά. Μέσω της ανάπτυξης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ωφεληθεί με σημαντικές μειώσεις του κόστους εξυπηρέτησης και αναμένεται ότι οι ουσιαστικές μειώσεις του κόστους υπηρεσιών αερολιμένων θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερες αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες.

Οι ενέργειες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υφυπουργείου Τουρισμού έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα και μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ως νησί, η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου αεροπορικής συνδεσιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς σκοπούς. Η ανάπτυξη τουριστικών, εμπορικών, επιχειρηματικών και τεχνολογικών κόμβων αποτελεί στρατηγικό στόχο για την κυβέρνηση της Κύπρου και η αεροπορική συνδεσιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία της χώρας.

Η παρούσα χρονιά δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία να ανακάμψουμε σε αριθμούς επιβατών και τουριστών, αλλά και να αναδείξουμε την προοπτική του τουρισμού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για το ρόλο του τουρισμού στην ενίσχυση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας. Η εκδήλωση αυτή μας δίνει επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουμε το ρόλο του τουρισμού σε ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικό κόσμο.

Τα φόρα συζήτησης στη μετά COVID εποχή και την περίοδο των έντονων πληθωριστικών πιέσεων επικεντρώνονται όχι μόνο στην ανάκαμψη των αεροπορικών μεταφορών αλλά και στις επιπτώσεις της βιομηχανίας. Οι τρέχουσες κρίσεις μεταφέρουν το μήνυμα για έγκαιρες ενέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός πυλώνας του κλάδου του τουρισμού, η Κυβέρνηση της Κύπρου θα συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να προωθήσει λύσεις για τη βελτιστοποίηση των υποδομών, της συνδεσιμότητας και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του κλάδου και στην ανάδειξη του τόπου μας ως σημείο αναφοράς για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.

Διάφορες προσεγγίσεις για την υποστήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας έχουν προωθηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο 2012-2021, ύψους €58 εκ. και έχει προσφερθεί μια σειρά από προγράμματα κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών και αύξηση του αριθμού των επιβατών που αφίχθηκαν στα αεροδρόμια της Κύπρου.

Επιπλέον, την περίοδο της πανδημίας επιπρόσθετα κίνητρα είχαν δοθεί για ανάκαμψη του τομέα, ύψους περίπου €17 εκ., επιταχύνοντας έτσι την ανάκαμψη του τομέα των αερομεταφορών.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Κύπρου, στο κείμενο της Οδηγίας του FIT for 55 περιλήφθηκε ο Μηχανισμός Επιβράβευσης για τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF Allowance Mechanism), ενός μηχανισμού που θα συμβάλει στο μετριασμό της αύξησης του κόστους καυσίμου, που θα παρατηρηθεί αρχικά με τη χρήση των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. Συγκεκριμένα, μετά από προσπάθειες του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων για ανάδειξη των δυσανάλογων επιπτώσεων όσον αφορά στα νησιώτικα κράτη μέλη της ΕΕ από την εφαρμογή των νέων προνοιών στο ETS Aviation συμπεριλήφθηκε ειδική αναφορά στο κείμενο της Οδηγίας σε νησιώτικα κράτη μεγέθους μικρότερου των 10,000 χλμ², για τα οποία η διαφορά του κόστους στα καύσιμα θα καλύπτεται στο 100%.

Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αισθάνεται πραγματικά υπερήφανη, καθώς εμβληματικά έργα υλοποιούνται, με τα οποία υιοθετούνται οι στρατηγικά προσανατολισμένες πολιτικές μας για την καθιέρωση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.

Μια στρατηγική που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του ναυτικού και θαλάσσιου τουρισμού, μέσω της ανάπτυξης των μαρίνων κατά μήκος της ακτογραμμής μας και την αδειοδότηση χώρων ελλιμενισμού για απλά και υπερσύγχρονα σκάφη.

Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αξιοποιούμε πλήρως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Με αυτά τα πλεονεκτήματα δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που μας επιτρέπουν να προχωρούμε σε  έργα υψηλής αξίας και ανάπτυξης, που δημιουργούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό, με επακόλουθες θετικές συνέπειες όσον αφορά στην εισροή άμεσων και έμμεσων εσόδων.

Μια νέα πορεία χαράσσεται για τον τουρισμό και τον αεροπορικό τομέα γενικότερα στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα που χτίζεται όμως σε γερά θεμέλια, με απώτερο στόχο να  διατηρήσουμε τον τουρισμό σε υψηλά επίπεδα σε βάθος χρόνου.

Τα εμπόδια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δημιουργούν, επίσης, ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς όλο και περισσότερες επώνυμες εταιρείες επενδύουν σε ψηφιακές πλατφόρμες. Χώροι επίσης όπως τα αεροδρόμια παρέχουν μια διαδραστική πλατφόρμα για την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών. Κοιτάζοντας τη θετική πλευρά, όλοι αναμένουμε ότι το 2023 θα είναι η χρονιά που ο αριθμός των επιβατών αλλά και των πωλήσεων θα επιστρέψουν στην εποχή πριν από την πανδημία του Covid-19.

Σας ευχαριστώ.