mtcw


Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαϊδης παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, τον Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου κ. Μάκη Κωνσταντινίδη και του Διευθυντή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Γρηγορίου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Υπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Πριν από την παρουσίαση του Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα ήθελα να καταθέσω μια γενική αρχή τόσο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων όσο και της Κυβέρνησης ευρύτερα, ότι η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί με επίκεντρο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σ’ αυτόν απευθυνόμαστε, αυτόν καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε και από αυτόν ασφαλώς θα κριθούμε.

Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, ότι επίκεντρο της προσοχής της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι ο πολίτης, ο θεσμός του Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη για τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός ο οποίος εκπληρώνει δύο βασικούς στόχους: Ο ένας στόχος είναι να πληροφορήσει, να ενημερώσει τον πολίτη και το κοινό γενικότερα για το τι υπηρεσίες παρέχει η κάθε κυβερνητική υπηρεσία. Ο δεύτερος στόχος είναι ότι μέσα από την κατάθεση του Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη υπάρχει μια αυτοδέσμευση των υπηρεσιών, των λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας, έναντι των πολιτών, ούτως ώστε να ξέρουν τι οφείλουν να προσφέρουν στον πολίτη.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να παρέχουν ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές σε όλη των επικράτεια. Ταυτόχρονα καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εκτός των ορίων της καθολικής υπηρεσίας, που αφορούν κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση της αγοράς σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., στόχος μας είναι η μετατροπή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από Κυβερνητικό Τμήμα σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο Οργανισμό που να μπορεί να παρέχει ποιοτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Παράλληλα θα δώσουμε τη δυνατότητα στο νέο Οργανισμό να προσφέρει νέες καινοτόμες υπηρεσίες αξιοποιώντας το δίκτυο και την υποδομή του, καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία τού ανθρώπινου δυναμικού του.

Σήμερα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο που αποτελείται από 52 Ταχυδρομικά Γραφεία, 1100 Ταχυδρομικά Πρακτορεία, 970 Γραμματοκιβώτια δρόμου καθώς και στόλο 100 περίπου οχημάτων.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες και την αποστολή τους, έχουν εκδώσει τον Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη με στόχο να γνωρίζουν οι πολίτες τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, όσο και τα δικαιώματα που έχουν ως χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών όπως:
- τη διαδικασία αναζήτησης ταχυδρομικών αντικειμένων,
- πιθανές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις απώλειας,
- υποβολή και διαχείριση παραπόνων,
- απαγορεύσεις και περιορισμούς για τη διακίνηση
συγκεκριμένων αγαθών ή και υλικών μέσω του ταχυδρομείου,
- καθώς και προώθηση της αλληλογραφίας σε περίπτωση
αλλαγής διεύθυνσης.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη είναι ένα εύχρηστο εγχειρίδιο το οποίο δίνει απαντήσεις σε όλα τα πιθανά ερωτήματα και απορίες που δυνατό να έχει κάθε πολίτης για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Ο Χάρτης έχει εκδοθεί σε 40.000 αντίτυπα και διατίθεται από τα 52 Ταχυδρομικά Γραφεία σε όλη την Κύπρο καθώς και από τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Επίσης είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων στη διεύθυνση www.cypruspost.gov.cy

Θέλω να συγχαρώ τον Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αλλά και τα στελέχη και το προσωπικό του Τμήματος, για την πραγματικά πολύ αξιόλογη υπηρεσία που προσφέρουν σε ό,τι αφορά τη βελτίωση, την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πάρα πολλές εκσυγχρονιστικές προτάσεις και πρέπει να πω επίσης, ότι ο Διευθυντής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ο κ. Γρηγορίου, θα σας ενημερώσει για πολλές άλλες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Χρημάτων και την έκδοση προσωπικών γραμματοσήμων».

Στη δήλωση του ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να μετατραπεί το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε οργανισμό δημοσίου δικαίου, να καταστεί αυτόνομο και διοικητικά ευέλικτο. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ετοιμασία του Νομοσχεδίου το οποίο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία και τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία συζήτησης μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι η Συντεχνία καθώς επίσης και το Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, μέσα από την Μικτή Επιτροπή Προσωπικού. Είμαστε στην τελική φάση αξιολόγησης των σχολίων για να υπάρξει σύγκλιση και ο στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους, συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας ο κ. Γρηγορίου είπε: «Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι για τις προσπάθειες που καταβάλει το Τμήμα για εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας του. Παρόλο που το Τμήμα και οι δραστηριότητες του, ως παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι εντάσεως εργασίας και χρειάζεται η προσφορά και η συμμετοχή των ανθρώπων, ωστόσο είμαστε στη διαδικασία αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας και σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας, δηλαδή του διαδικτύου, για να είμαστε σε θέση να ενώσουμε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία με ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για να παρέχονται υπηρεσίες στους πολίτες με περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο τόσο στις μελέτες όσο και στην έρευνα και στην αξιολόγηση της προσφοράς της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων. Αξιοποιώντας το δίκτυο και την υποδομή του Τμήματος, που όπως αναφέρθηκε αποτελείται από 52 ταχυδρομικά γραφεία σε παγκύπρια κλίμακα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις συνέργειες που υπάρχουν με την υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων, ιδιαίτερα απευθυνόμενοι στους ξένους εργαζόμενους που βρίσκονται στην Κύπρο.

Η δεύτερη υπηρεσία είναι η έκδοση προσωπικών γραμματοσήμων. Είναι μια υπηρεσία που έχει να κάνει με τη δυνατότητα κάθε πολίτη ή και κάθε οργανισμού, είτε για να γιορτάσει κάποια γεγονότα, είτε για να χρησιμοποιεί γραμματόσημα στα οποία θα περιλαμβάνεται για παράδειγμα είτε το σύμβολο του οργανισμού, είτε μια φωτογραφία. Ο στόχος μας είναι όπως και οι δύο αυτές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο κοινό πριν από το τέλος του 2008.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, κ. Ανδρέας Γρηγορίου απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση σχετικά με το κόστος ενός τέτοιου προσωπικού γραμματοσήμου ο κ. Γρηγορίου παρατήρησε ότι το τέλος γραμματοσήμου θα είναι το ίδιο με το υφιστάμενο τέλος. Η αξία του γραμματοσήμου, διευκρίνισε, θα χρησιμοποιείται όπως τα υπόλοιπα γραμματόσημα για την ταχυδρόμηση της αλληλογραφίας. Ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει μια προστιθέμενη αξία που έχει να κάνει με το χαρτί ασφαλείας που θα εκδίδεται, όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Εν πάση περιπτώσει, συμπλήρωσε, θα είναι σε μια πολύ προσιτή τιμή για τον καθένα.

Σε ερώτηση κατά πόσο μειώνεται ο κύκλος εργασιών των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την στιγμή που οι πολίτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο κ. Γρηγορίου είπε: «Εμείς δεν βλέπουμε την τεχνολογία ως κίνδυνο, Αντίθετα τη βλέπουμε ως μια ευκαιρία. Ίσως να έχετε δίκαιο, ότι πιθανό να μειώνεται ένας τομέας από τις δραστηριότητες μας, ωστόσο αυξάνονται οι δραστηριότητες και η διαχείριση άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση για παράδειγμα με την διακίνηση δεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος πλέον, η αγορά γίνεται παγκοσμιοποιημένη και ο καθένας μπορεί μέσα από το διαδίκτυο να παραγγείλει ένα αντικείμενο από οποιαδήποτε χώρα και να το παραλάβει. Εμείς είμαστε αυτοί, πρόσθεσε, που θα μεταφέρουμε αυτά τα δέματα. Έστω και αν μειωθεί η δραστηριότητα μας σε ένα τομέα, αναπτύσσεται σε άλλο και είμαστε αισιόδοξοι, κατέληξε, ότι η τεχνολογία θα είναι προς το καλό μας, δεν την βλέπουμε ως κίνδυνο.

Σε παρέμβαση του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάκης Κωνσταντινίδης ενημέρωσε του δημοσιογράφους ότι στο χώρο που βρίσκονται σήμερα τα Κεντρικά Γραφεία και το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, στην οδό Προδρόμου, έχει ληφθεί απόφαση για ανέγερση του ιδιόκτητου κτιρίου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Στο ίδιο χώρο, πρόσθεσε, θα κτιστούν επίσης τα Νέα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και του Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου Λευκωσίας, γεγονός, επισήμανε, που θα συμβάλει στη καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.