mtcw


Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, η οποία έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, να γιορτάζεται στις 17 Μαΐου κάθε χρόνου, επικεντρώνεται στο ρόλο των γυναικών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου να δημιουργηθεί µια δίκαιη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ισχυρή οικονομία και υψηλή απασχόληση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις.

Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών άλλαξαν και θα αλλάξουν ριζικά όλους τους τομείς του επαγγελματικού και κοινωνικού βίου, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία. Όσοι τις κατέχουν, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν καλύτερη εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Αξιόπιστες ευρωπαϊκές στατιστικές δείχνουν ότι μέχρι το 2015, αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στην πλήρωση 700 χιλιάδων θέσεων εργασίας για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και θα προκύψει λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Τεχνολογίας. Επίσης, αναμένεται ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, το 90% των θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς θα απαιτούν ηλεκτρονικές δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το 50% (250 εκατ. περίπου) των ευρωπαίων πολιτών χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο, ενώ το 30% (γύρω στα 150 εκατ.) δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο.

Η ψηφιακή παιδεία είναι σήμερα τόσο σημαντική όσο οι γνώσεις γραφής και ανάγνωσης. Χωρίς ηλεκτρονικές δεξιότητες, οι σύγχρονοι πολίτες, δεν μπορούν ούτε να συμμετέχουν αλλά ούτε και να διαμορφώνουν άποψη στη κοινωνία της γνώσης στην οποία ζούμε σήμερα. Η ηλεκτρονική ενσωμάτωση όλων των πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό της ψηφιακής ολοκλήρωσης μιας χώρας και της δημιουργίας μιας κοινωνίας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου αφορά τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και πως μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών και να ενταχθούν στη ψηφιακή Κύπρο με την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Υψηλή προτεραιότητα δίνεται επίσης στη εντονότερη ανάμιξη των γυναικών στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, καθώς και στη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων τους, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον που μπορεί να τους προσφέρει ψηλότερα επίπεδα επαγγελματικών ωφελημάτων στην αγορά εργασίας.

Η σταδιοδρομία στον τομέα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών συχνά θεωρείται ανδρικό προνόμιο. Το τετριμμένο αυτό στερεότυπο όμως, δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Παρόλο που το ποσοστό των διπλωματούχων γυναικών σε κλάδους των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών παραμένει ακόμα πολύ χαμηλό, οι νέες γυναίκες μπορούν να προσβλέπουν σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στους εν λόγω τομείς. Στο θέμα αυτό εστιάζεται και η σημερινή μέρα Τηλεπικοινωνιών.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκεται η ενθάρρυνση των νέων κοριτσιών που πρόκειται να επιλέξουν τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία να στραφούν προς τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών. Η σταδιοδρομία στον τομέα αυτό δε θα βοηθήσει µόνο τις γυναίκες να βρουν θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αλλαγές στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ανοίγοντας το δρόμο για την εφαρμογή νέων εργασιακών μεθόδων, μεθόδων οι οποίες επιτρέπουν την εξισορρόπηση της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή, όπως η τηλεργασία. Επιτρέπουν, επίσης, περισσότερη ευελιξία, βελτιώνουν την ποιότητα του επαγγελματικού βίου και αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση βοηθώντας τελικά περισσότερες γυναίκες που για διάφορους λόγους είναι εκτός της αγοράς εργασίας να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.

Ανταποκρινόμενη στο νέο περιβάλλον, η Κυπριακή Κυβέρνηση, ανέπτυξε μια συγκροτημένη Ψηφιακή Στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας που στόχο έχει, οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών να αποτελέσουν μείζονα κινητήρια δύναμη οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού, αλλά και ένα από τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας, προώθησης της καινοτομίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλότερης αξίας, καθώς και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών είτε σε κλάδους που ασχολούνται άμεσα με την τεχνολογία, είτε σε κλάδους που έμμεσα η τεχνολογία τους βοηθά να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Η ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας παραπέμπει σε μια κοινωνία στην οποία η δημιουργία, μετάδοση, διάχυση και αξιοποίηση της πληροφορίας αποτελεί σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα.